Uroczystości w Szczawnicy w 10. rocznicę śmierci rtm. Jana ŁADOSIA.

 
                            

   Na cmentarzu parafialnym w Szczawnicy przy grobie Rodziny Ładosiów,
Szczawnica, 10 marca 2015 r.


                           
                  
   Na cmentarzu podczas uroczystości. Od lewej: Maciej Lipczyński wnuk rtm. Jana Ładosia
poczet sztandarowy Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich: Sławomir Ziętarski, dowódca Szwadronu Konnego Klubu,  Wojciech Tomaszewski, prawnuk por. Wacława Galasa, uczestnika historycznej szarży pod Krojantami i Rafał Chylewski,
 dyr.Szkoły Podstawowej nr 16 w Grudziądzu.

                           
   Pamięć o bohaterach II wojny światowej kształtuje w nas poczucie wdzięczności za wierność przysiędze wojskowej i szczególną odpowiedzialność za Polskę. Trudno bez wzruszenia myśleć o tych ludziach, którzy potrafili zaryzykować własne życie dla ratowania kraju przed okupantem z zachodu i wschodu. Bez pamięci szybko zapomnimy, kim sami jesteśmy. Dlatego 10. rocznica śmierci rotmistrza Jana ŁADOSIA - Honorowego Obywatela Grudziądza, przypadająca na 11 marca 2015 roku, była okazją do wizyty w Szczawnicy w Pieninach.
  Prezydent Grudziądza Robert Malinows
ki, w imieniu mieszkańców, zainicjował powstanie tablicy pamiątkowej, która będzie informowała odwiedzających cmentarz w Szczawnicy, że spoczywa tam oficer, dowódca II szwadronu 18. Pułku Ułanów Pomorskich, który to pułk stacjonował w grudziądzkiej cytadeli, a 1 września 1939 roku stawił czoło pod Krojantami k. Chojnic niemieckiemu najeźdźcy.Rtm. Jan Ładoś na polu  słynnej szarży wykonanej 1 września 1939 r.
 przez 18. Pułk Ułanów Pomorskich.
Krojanty, wrzesień 2001 r.
 
       Tablica nagrobna

   W akcie przekazania Maciejowi Lipczyńskiemu, wnukowi Rotmistrza, tablicy pamiątkowej Prezydent Grudziądza Robert Malinowski  i Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka napisali:
 

10 czerwca 1992 roku Rada Miejska w Grudziądzu  nadała tytuł

HONOROWEGO OBYWATELA GRUDZIĄDZA

ROTMISTRZOWI JANOWI ŁADOSIOWI

 W 10. rocznicę śmierci Rotmistrza przekazujemy tablicę nagrobną upamiętniającą fakt wprowadzenia Pańskiego Dziadka w Poczet Honorowych Obywateli Grudziądza.

Umieszczając tę pamiątkową tablicę na płycie nagrobnej na cmentarzu w Szczawnicy prosimy o otoczenie jej odpowiednią opieką.

 

W delegacji miejskiej udział wzięli: Sławomir Ziętarski i Wojciech Tomaszewski z Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku ze sztandarem. Fundację na Rzecz  Tradycji Jazdy Polskiej  reprezentowali: Rafał Chylewski i Michał Rzanny. Na uroczystość przybył Maciej Lipczyński, wnuk Rotmistrza i najbliższa rodzina, a także Paweł Sypek, dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza z młodzieżą.

  Po uroczystościach na cmentarzu, delegacja spotkała się również z młodzieżą w Szkole. Dyrektor Szkoły Paweł Sypek zorganizował apel, podczas którego przybliżono postać rtm. Jana Ładosia oraz przyjęte zostało przez uczniów  zobowiązanie opieki nad  grobem Rodziny Ładosiów.


                                
                                 

                               


                                                                      Żywa lekcja historii.Tekst Rafał P. Chylewski, fotografie Michał Rzanny.

Autor: Karola Skowrońska