płk Krzysztof TOKARCZYK od 1 kwietnia 2015 r. jest Komendantem Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.
Podczas uroczystości w Grupie. Płk Dariusz Żuchowski (od lewej) i płk Krzysztof Tokarczyk.


  Przekazanie i przyjęcie obowiązków dowódczych miało wyjątkowo uroczysty charakter. Odbyło się z udziałem pocztu sztandarowego i Kompanii Honorowej Centrum,  orkiestry wojskowej Garnizonu Toruń, pododdziałów Centrum, parlamentarzystów, władz samorządowych Grudziądza i okolicznych gmin,  dowódców jednostek wojskowych Garnizonu Grudziądz, komendantów  służb mundurowych i wielu innych gości zaproszonych. W obecności gen. bryg. Ryszarda Szczepińskiego, zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, któremu podlega Centrum - płk Dariusz Żuchowski przekazał obowiązki swojemu następcy, płk. Krzysztofowi Tokarczykowi. 

  Płk Krzysztof Tokarczyk posiada wielkie doświadczenie wojskowe, szczególnie w dziedzinie logistyki. Świetnie wykształcony. Był dwukrotnie na misjach: w II zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku i VI zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako dowódca National Support Element. Od 2012 roku był zastępcą dowódcy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

 Płk Dariusz Żuchowski od 1 kwietnia 2015 roku jest Dowódcą 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, największej jednostki wojskowej tego typu w Polsce. 

 
Centrum Szkolenia Logistyki od wielu lat współpracuje z Fundacją na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, szczególnie zabezpieczając organizacyjnie i logistycznie wszystkie przedsięwzięcia Fundacji.


Fot. Piotr Bilski
Autor: Karola Skowrońska