200 - lecie Pułku 3. Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

Odznaka Pułku 3. Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

   Pułk 3. Strzelców Konnych sformowany został w 1815 roku w Warce i Sieradzu, jako pułk jazdy Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego w składzie 1. brygady Dywizji Strzelców Konnych. Brał udział w powstaniu listopadowym. W 1831 roku i 1832 walczył  w bitwach: pod Stoczkiem, Nieporętem i Grochowem. Wsławił się także  w bitwach pod Pragą, Rożanem i Rudą. We wrześniu 1832 roku bronił Warszawy. Za zasługi w tych walkach oficerom i żołnierzom Pułku przyznano 1 Krzyż Kawalerski, 17 złotych i 20 srebrnych Krzyży Orderu Virtuti Militari.
  Po odzyskaniu niepodległości sformowany został 4 października 1921 roku. Pułk stacjonował w Wołkowysku. W kampanii wrześniowej 1939 r. wchodził w skład Suwalskiej Brygady Kawalerii. Od 20 września w składzie Dywizji Kawalerii "Zaza" gen. Zygmunta Podhorskiego dzielnie walczył w Kalinkowiczach. Od 29 września wchodził w skład Samodzielnej Grypy Operacyjnej "Polesie". Walczył pod Kockiem i 6 października 1939 roku w Kalinowym Kole, w ostatniej bitwie stoczonej przez Wojsko Polskie przed kapitulacją.
   Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3. PSK działający w sekcji Stowarzyszenia Klub Sportowy "Bór" powstał  w 2005 roku. Kontynuuje działalność drużyny harcerskiej noszącej Pułku, działającej od 1991 roku w Krakowie, a potem w Toporzysku. Tradycje i barwy pułkowe oficjalnie nadane zostały drużynie  przez Koło Pułkowe 27 kwietnia 1992 roku podczas Święta Pułku. Osobiście przekazał je dowódca Koła płk dr.Bronisław Lubieniecki. Akt ten potwierdzony został przez Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie i wręczony Szwadronowi przez mjr. Zbigniewa Makowieckiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, oficera Pułku.
  Szwadron Toporzysko organizuje wiele kawaleryjskich przedsięwzięć. Wrześniowy Szlak, Wielka Rewia Kawalerii, zawody Militari, szkolenie jeździeckie członków ochotniczych oddziałów kawaleryjskich, a także pokazy  kawaleryjskie i Święta Pułkowe.

Program uroczystości Jubileuszowych 
24 kwietnia   (Toporzysko KJK "Bór")
Zawody Militari o Buzdygan płk. dr. Bronisława Lubienieckiego
- godz. 9.00   - konkurs ujeżdżenia LL WKKW
- godz. 13.00 - próba terenowa
- uroczysty capstrzyk z okazji 200 - lecia Pułku 3. Strzelców Konnych przy obelisku poświęconym poległym, zamordowanym i zmarłym żołnierzom P 3.SK na terenie ośrodka jeździeckiego Klubu Sportowego "Bór".

25 kwietnia (Toporzysko, KJK "Bór")
- godz. 9.00   - Konkurs skoków LL dokładności
- godz. 11.00 - przegląd mundurowy
- godz. 12.00 - strzelanie
- godz. 13.30 - władanie białą bronią konno
- godz. 20.00 - bal (Sucha Beskidzka, Zamek)

26 kwietnia  (Jordanów, Rynek)
- godz.12.00 - Msza Św. Polowa w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy P3.SK (Jordanów - Rynek)
- godz. 13.00  - Uroczysty Apel oraz defilada pododdziałów Wojska Polskiego, kawalerii oraz pocztów sztandarowych
- godz. 14.00 - Piknik Kawaleryjski (w programie pokaz musztry paradnej oraz wyszkolenia bojowego Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej  Brygady Zmechanizowanej, pokaz musztry konnej, konkurs władania bronią białą, skoki spadochronowe, koncert, loteria (Jordanów - Zespół Szkół na Chrobaczem).
Podczas tych uroczystości nastąpi przekazanie tradycji oraz barw Pułku 3. Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego  Batalionowi Dowodzenia 15. Giżyckiej Dywizji Zmechanizowanej.

Poczet sztandarowy Szwadronu Toporzysko podczas
 XXV Jubileuszowego Zjazdu Kawalerzystów II RP.
Grudziądz 24 sierpnia 2013 r.


Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu przesłała Szwadronowi Toporzysko list gratulacyjny z okazji tak doniosłych jubileuszowych uroczystości.


Fot. Piotr Bilski
Autor: Karola Skowrońska