"UŁANI, UŁANI, MALOWANE DZIECI..." - wystawa w Kluczborku.


   Dnia 08.02.2015 w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku otwarto wystawę pt. "Ułani, Ułani, malowane dzieci..." Tytuł wystawy nie pozostawia wątpliwości co do jej przedmiotu, a jej inicjatorem   i komisarzem jest Tomasz Sawicki ze Stowarzyszenia Pamięci 19. Pułku Ułanów Wołyńskich.
  Na otwarcie przybyli liczni goście, w tym Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar, oraz członkowie Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Ziemi Opolskiej, występujący w mundurach historycznych. Podczas powitania gości przez Panią Dyrektor Marię Sołtys przedstawiciele poszczególnych pułków mieli okazję do zaprezentowania pokrótce historii swoich pułków. Minutą ciszy uczciliśmy Pamięć Rotmistrza Tadeusza Bączkowskiego, ostatniego oficera 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, który  21.01.2015 roku odszedł na wieczną służbę.
   W trzech salach wystawowych zebrano eksponaty związane z Pułkiem 4. Ułanów Zaniemeńskich, 9 Pułkiem Ułanów Małopolskich, 17. Pułkiem Ułanów Wielkopolskich, 19. Pułkiem Ułanów Wołyńskich i 22. Pułkiem Ułanów Podkarpackich. Cztery pierwsze pułki to pułki reprezentowane przez organizacje kultywujące ich tradycje, a zrzeszone we wspólną organizację -  Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej. Natomiast ekspozycja 22. Pułku Ułanów została przygotowana przez Pana Leszka Krzyżanowskiego, mieszkańca Kluczborka, który organizuje w Kluczborku oddział Stowarzyszenia 22. Pułku Ułanów.

   Wszystkie eksponaty pochodzą z prywatnych zbiorów członków stowarzyszeń oraz ze zbiorów Muzeum im. Dzierżona w Kluczborku i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
  Znajdują się tu oryginalne kulbaki z różnych okresów II RP,  broń biała /oryginalne szable wzór 1917, 1921 i 1934, szaszka i szabla austriacka tzw. legionowa/ oraz dwie oryginalne lance wzór pruski i francuski, wyposażenie /maski pgaz., bagnety, opatrunki itp./ dokumenty, zdjęcia i mundury ułanów  i oficerów poszczególnych pułków. Jest też rower plutonu kolarzy wraz z ekwipunkiem.

   Sale dodatkowo są uzbrojone linią telefoniczną, na końcu której znajdują się oryginalne przedwojenne telefony wojskowe, z których można skorzystać i połączyć się z osoba w drugiej sali. Dla zwiększenia atrakcyjności wystawy i uczynienia jej bardziej interaktywną ustawiono drewnianego konia realnych rozmiarów osiodłanego kulbaką wzór 34, na którego można wsiąść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Do dyspozycji zwiedzających są też nakrycia głowy /czapka 19 PU i hełm Adrian/ oraz bluza mundurowa, które można ubrać, aby poczuć się przez chwilę ułanem.
   Na podstawie materiałów dostarczonych przez Tomasza Sawickiego, pracownicy Muzeum opracowali prezentacje wszystkich pułków, które są pokazywane non-stop na dużym ekranie, a w tle słychać marsze pułkowe w wykonaniu orkiestry wojskowej.


 


  W czasie wystawy organizowane są też lekcje muzealne-ułańskie, w których biorą udział zgłoszone klasy ze szkół Kluczborka i okolic. Lekcje prowadzą w sposób atrakcyjny i ciekawy Ryszard Jóźwicki /14. PU/, Leszek Krzyżanowski /22. PU/ i Tomasz Sawicki /19. PU/.

Jeszcze jedną atrakcją lekcji muzealnych jest wykonywanie pod okiem pracowników Muzeum czapek rogatywek z papieru, które następnie dzieci i młodzież zabiera do domu. Również jeden z nauczycieli historii z Kluczborka przyprowadza swoje klasy i sam prowadzi lekcje na temat kawalerii.

Wystawa została otwarta na okres od 08.02.2015 do 30.04.2015.

  Muzeum im.Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa 10, 46 - 200 Kluczbork www.muzeum.kluczbork.pl 
 
  To już druga wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Pamięci 19. Pułku Ułanów im.gen.Edmunda Różyckiego w Opolu. Pierwsza miała miejsce w Muzeum Śląska Opolskiego po nazwą "Wołanie z Wołynia" i była wystawą tylko tego jednego pułku. Wystawa w Kluczborku została poszerzona o ekspozycje dotyczące innych pułków ułańskich, reprezentowanych przez stowarzyszenia zrzeszone w Ochotniczym Szwadronie Ziemi Opolskiej.


Tekst: Tomasz Sawicki, fot. ze zbiorów organizatora wystawy.

Autor: Karola Skowrońska