Ryszard BOGUWOLSKI nie żyje.                                    


     Śp. mgr Ryszard BOGUWOLSKI, zasłużony dla Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej,  urodził się w Międzylesiu 2 marca 1942 r., zmarł 11 maja 2015 r. w Grudziądzu. Był absolwentem Archeologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Muzeum im. ks. Wł. Łęgi w Grudziądzu pracował od 1967 r., a w latach 1979 - 2008 był dyrektorem tej instytucji. Jego największą pasją była archeologia. Miał w tej dziedzinie wiele znaczących sukcesów, jak choćby odkrycia dokonane w Plemiętach, Grucznie i innych wykopaliskach  prowadzonych na terenie Ziemi Chełmińskiej, które były ewenementem w skali europejskiej. Grudziądzkie Muzeum pod kierunkiem Ryszarda Boguwolskiego stało się znaczącą instytucją w kraju. Nawiązane kontakty krajowe i zagraniczne (niemieckie Gütersloh i szwedzkie Falun)  zaowocowały unikatowymi wystawami z różnych dziedzin sztuki i ciekawą współpracą. Ryszard Boguwolski opublikował ponad 40 sprawozdań, prac naukowych, katalogów wystaw i innych opracowań - także wspólnie z partnerami zagranicznymi. Przez wiele lat współpracował z Rocznikiem Grudziądzkim i Kalendarzem Grudziądzkim. Równocześnie z pracami naukowymi prowadził liczne renowacje, adaptacje i remonty zabytkowych obiektów, którymi administrował. Zabiegał o środki finansowe na zakupy kolekcji i wybitnych dzieł sztuki. Pozyskiwał także cenne zbiory jako dary i depozyty.    Był założycielem i wieloletnim prezesem grudziądzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, członkiem Związku Muzeów Polskich, Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury. Kiedy w 1991 roku powstała Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej został członkiem Rady Fundacji, a Pałac Opatek stał się znaczących miejscem, w którym gromadzono i eksponowano cenne zbiory kawaleryjskie pochodzące w znacznej mierze z darów. Przez wiele lat kierowania tą instytucją pozyskał do niej znakomitych i oddanych  fachowców. Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką " Za opiekę nad zabytkami", Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" i Honorową Odznaką Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Odszedł człowiek wielce zasłużony grudziądzkiej kulturze.

 Fotografia Piotr Bilski.

Autor: Karola Skowrońska