Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Połsudskiego w Grudziądzu.


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Niepodległości w Grudziądzu.


W Grudziądzu odbyły się uroczystości w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka w naszym mieście 7 czerwca 1921 roku. Z wojskową asyście honorowej,  orkiestrą wojskową,  oddziałem konnym Klubu Jazdy Konnej "Joker" im. 8. Pułku Strzelców Konnych w Działowie, z pocztami sztandarowymi, młodzieżą szkół grudziądzkich przemaszerowano z Błoni Nadwiślańskich pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożono wieńce i kwiaty. W  Filii Bibliotecznej, przy ul. Chopina, Michał Wojtczak, senator RP, wręczył nagrody laureatom konkursu fotograficznego i literackiego. Wieczorem, w Muzeum im. ks. dra Wł. Łęgi, otwarto wystawę "Józef Piłsudski (1867 -1935). Legenda Marszałka" i śpiewano pieśni patriotyczne.

 
Przemarsz przez miasto


           

Orkiestra Reprezentacyjna  Garnizonu Toruń.

Oddział Konny Klubu Jazdy Konnej "Joker" im. 8. Pułku  Strzelców Konnych z Działowa
pod dowództwem Łukasza Madeja.


          
 

Poczty sztandarowe grudziądzkich szkół.

Goście oficjalni. (Od prawej: mjr Wiesław Wychowaniak,  8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego, Karola Skowrońska, płk Krzysztof Tokarczyk, Komendant Centrum Szkolenia Logistyki i Dowódca Garnizonu Grudziądz, Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza, Michał Wojtczak, Senator RP i Jan Przeczewski, Komendant Straży Miejskiej.

Michał Wojtczak, senator RP, inicjator uroczystości w Grudziądzu.


Poczty sztandarowe przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Kwiaty od Dowództwa Garnizonu.Asysta honorowa oddziału konnego.


Fotografie Piotr Bilski.

Autor: Karola Skowrońska