KOMUNIKAT FUNDACJI NR 50/2015KOMUNIKAT

FUNDACJA NA RZECZ TRADYCJI JAZDY POLSKIEJ
ROK XXV          GRUDZIĄDZ - CZERWIEC 2015         NR 50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   W Komunikacie zamieszczony jest program Spotkania Kawalerzystów II RP,  Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii, które odbędzie się w Grudziądzu w dniach 21- 23 sierpnia br. Podajemy informacje o darach i darowiznach otrzymanych od grudnia 2014 do końca maja 2015 roku, jest sprawozdanie  finansowe za 2014 rok, a także informacje o działalności Fundacji oraz wielu przedsięwzięciach podejmowanych w ostatnich 6 miesiącach przez koła, kluby i stowarzyszenia kultywujące tradycje kawaleryjskie.
    Wspominamy także śp. ppor. Andrzeja Kamienieckiego z 2. Pułku Ułanów Grochowskich, zmarłego 20 lipca 2014 roku w Poznaniu, śp. ppor. Tadeusza Mroczkowskiego z Pułku Ułanów Karpackich, zmarłego 29 września 2014 roku w Warszawie, śp. rtm. Jana Suchcitza z 10. Pułku Strzelców Konnych, zmarłego 18 grudnia 2014 roku w Londynie, śp.rtm. Tadeusza Bączkowskiego z  19. Pułku Ułanów Wołyńskich, zmarłego 21 stycznia 2015 r. w Londynie,  śp. rtm. Jerzego Brzozowskiego z Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich, zmarłego 18 marca 2015 roku w Bydgoszczy, śp.rtm. Franciszka Andrzejaka z 7. Pułku Strzelców Konnych, zmarłego 11 maja 2015 r. w Słupcy oraz mgr Ryszarda Boguwolskiego, wieloletniego dyrektora Muzeum im. ks. dra Wł. Łęgi w Grudziądzu, zmarłego 11 maja 2015 roku w Grudziądzu.
    Publikujemy także list Pani Danuty Łopatówny, córki st. wachmistrza w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.
 
Autor: Karola Skowrońska