Święto 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego.

Odznaka Honorowa 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej
im. gen.Zygmunta Podhorskiego

Uroczyste obchody Święta Batalionu rozpoczęto Mszą Św. odprawioną w grudziądzkim Kościele Garnizonowym p.w. św. Franciszka Ksawerego z udziałem pocztu sztandarowego Batalionu, kadry dowódczej, żołnierzy i pracowników cywilnych jednostki.
 

Następnie na terenie koszar Księcia Józefa Poniatowskiego  miały miejsce dalsze obchody. Odbył się tradycyjny turniej sprawnościowy "Janosika" dla służb mundurowych, w którym uczestniczyło sześć drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej  w Grudziądzu, drugie miejsce 2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu, a 3 miejsce reprezentanci   Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy.


                                                                                   

Zmagania sprawnościowe oglądała licznie zgromadzona młodzież szkolna oraz dzieci z grudziądzkich przedszkoli. Wszyscy mogli popróbować wojskowej grochówki. Smakowała wyśmienicie!


             


Organizatorzy uroczystości przewidzieli także zwiedzanie sali tradycji, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz zaprezentowali prace plastyczne nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

Niebywałą atrakcją był pokaz sprzętu wojskowego. Można było nawet wejść do samochodu ze specjalistycznych sprzętem.
Ppłk Radzisław Smółkowski wita przybyłych gości.

Główne uroczystości odbyły się na placu apelowym, gdzie w obecności kompanii honorowej, całego stanu osobowego jednostki ppłk Radzisław Smółkowski, dowódca Batalionu, przywitał przybyłych  gości, a wśród nich Tomasza Szymańskiego i Janusza Dzięcioła, posłów na Sejm RP,   płk Witolda Łukaszewskiego, dowódcę 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, Roberta Malinowskiego, Prezydenta Grudziądza, dowódców jednostek wojskowych, służ mundurowych, przedstawicieli samorządów miasta i powiatu Grudziądzkiego, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, a  nade wszystko kombatantów.  Gościem honorowym Święta była, przybyła z Londynu, Pani Jolanta Parol, wnuczka gen. Zygmunta Podhorskiego, patrona Batalionu.Jolanta Parol przekazuje życzenia od Rodziny Podhorskich

Wystąpienia Pani Jolanty Parol:

Panie Pułkowniku, panowie oficerowie, podoficerowie i szeregowcy Batalionu oraz dostojni goście!

Tradycyjnie przekazuję Wam, w imieniu wnuków i prawnuków Waszego Patrona, generała brygady Zygmunta Podhorskiego, najlepsze życzenia, pomyślności i szczęścia żołnierskiego i opieki Bożej z okazji tegorocznego Święta naszego wspólnego Batalionu, z którego wszyscy jesteśmy dumni.
    Rodzina nasza spogląda z wielką satysfakcją na tę specjalną więź pomiędzy miastem i wojskiem, w którym to grodzie nasz Dziadek i Pradziadek spędził tyle szczęśliwych i owocnych lat swojej służby wojskowej w niepodległej Polsce.   
    8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. generała brygady Zygmunta Podhorskiego - Niech Żyje!

Podczas uroczystego apelu wręczono medale, odznaki pamiątkowe oraz mianowania na kolejne stopnie wojskowe.

Młodzież gimnazjalna  z klas mundurowych  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. rtm. Witolda Pileckiego  w Grudziądzu otrzymała od ppłk. Radzisława Smółkowskiego stosowne certyfikaty.

Laureaci I. nagrody w turnieju "Janosika".

Uroczystości Święta Batalionu zakończyła defilada pododdziałów i pokaz musztry paradnej wykonanej przez orkiestrę wojskową Garnizonu Toruń.


Fotografie wykonał Leszek Librandt.
Autor: Karola Skowrońska