Zmarł por. Tomasz K. SKRZYŃSKI, oficer Pułku Ułanów Karpackich.
Śp. por. Tomasz Konstanty Skrzyński

    Tomasz K. SKRZYŃSKI €“ ur. 19 września 1923 r. w Krakowie. Syn Piotra i Heleny z domu Wójcik. Po rozbiciu jego grupy konspiracyjnej w dniu 5 maja 1940 r., opuszcza Kraków i przedziera się na Węgry. Dociera do Syrii, gdzie 31 maja zgłasza się ochotniczo do Brygady Strzelców Karpackich. Otrzymuje przydział do Dywizjonu Rozpoznawczego. Numer ewidencyjny w Brygadzie: 2106. Bierze udział w kampanii libijskiej i 4. miesięcznej obronie Tobruku. W 1942 r., kończy Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii. Bierze udział w całej kampanii włoskiej Polskiego 2. Korpusu, w szeregach Pułku Ułanów Karpackich, oddziału dyspozycyjnego gen. Władysława Andersa. Mianowany za czyny bojowe pod Monte Cassino do stopnia podporucznika z dniem 1 sierpnia 1944 r. Jest dowódcą 3 plutonu w 2 szwadronie Pułku Ułanów Karpackich. Za bitwę pod Anconą, odznaczony Krzyżem Walecznych. Wojnę kończy w stopniu podporucznika.

    Do Polski wrócił w sierpniu 1947 r. Wielokrotnie przesłuchiwany jako "oficer Andersa". Od drugiej połowy lat 70 - tych zaczyna działać na polu kombatanckim.  W latach osiemdziesiątych, do roku 1996 jest prezesem Oddziału woj. krakowskiego Związku b. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, a następnie od tego czasu jest honorowym jego prezesem. Za działalność kombatancką otrzymuje Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w dniu 1.04.1987 r. Następnie otrzymuje Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski w dniu 7.12 2001 r. Jest zasłużonym obywatelem miasta i gminy Skawina, przyznanym w 2009 r. W sierpniu 2009 r. otrzymuje medal Ignacego Jana Paderewskiego nadany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. W dniu 11.11.2009 r. otrzymuje odznakę "Honoris Gratia" Prezydenta m. Krakowa. Z okazji 65. rocznicy wyzwolenia miasta Ancona we Włoszech, jego honorowy obywatel, jako ten który pierwszy wkroczył do miasta. Posiada patent "Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny" -  nr 77696. Decyzją MON, odznaczony honorową odznaką: "Kustosz Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego", (leg. nr 54). Od roku 2000 uchwałą b. Związku Ułanów Karpackich w Derby - Anglia, jest redaktorem naczelnym czasopisma (periodyk) "Ułan Karpacki", którego pierwszy numer został wydany w sierpniu 1942 r. w Egipcie, w okresie bitwy pod El Alamein. Wspomniane czasopismo jest redagowane po dzień dzisiejszy. W roku 2008 uczestniczy w "Ułańskim Spotkaniu po Latach..." w Poznaniu, podczas którego zostaje powołane Stowarzyszenie Ułanów Karpackich. Uchwałą Zarządu SUK nr 3/2010 z dnia 24 września 2010 r., zostaje jego Honorowym Prezesem. Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Ułanów Karpackich, decyzją MON nr 511/Kadr z dnia 23 marca 2011 r. wyróżniony zostaje złotym medalem: Za Zasługi dla Obronności Kraju. We wrześniu 2012 r.oku uczestniczy w odsłonięciu Tablicy Pamięci Ułanów Karpackich. Uroczystość miała miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowie. Aktywny do ostatnich dni, głosząc chwałę ostatniego w Wojsku Polskim liniowego oddziału konnego Ułanów.

Por. Tomasz Skrzyński zmarł 19 czerwca 2015 r. w Krakowie.

Odszedł ostatni żyjący w Polsce Ułan Karpacki. Podporucznik, Dowódca 3. plutonu, 2. szwadronu Pułku Ułanów Karpackich, jeden z ostatnich Tobrukczyków.

                                                                      

                                                             Cześć Jego pamięci !


                                                            

                                                  Stowarzyszenie Ułanów Karpackich.


    Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w piątek  26 czerwca 2015 roku o godz. 10:30  w Kościele Garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie, a uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:30 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


Tekst: Przemysław Kopij, Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich.


Autor: Karola Skowrońska