Święto 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim.


                                                    

                           Oznaka rozpoznawcza                              Odznaka pamiątkowa 
                  9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego       Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich

  20 czerwca 2015 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyły się uroczyste obchody Święta 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego połączone z przejęciem przez Pułk barw i tradycji Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich. Pułk otrzymał także imię legendarnego kawalerzysty, mjr. Zygmunta Szedzielarza ps. Łupaszka.
   Na uroczystości przybyli krewni mjr. Z. Szendzielarza, rodziny Ułanów Zaniemeńskich z prezesem Koła Panem Włodzimierzem Sytą, przedstawiciele jednostek wojskowych, instytucji  oraz wielu mieszkańców miasta i regionu. Dowódca pułku, płk dypl. Tomasz Łysek otrzymał od  Prezesa Koła Rodzin i Przyjaciół Pułku Ułanów Zaniemeńskich odznakę pamiątkową oraz  lancę z proporczykiem pułkowym jako symbol przyjęcie żołnierzy 9.Pułku do pułkowej rodziny ułanów zaniemeńskich.

 Płk dypl. Tomasz Łysek przed Oddziałem Ochotniczym Kawalerii im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich.
Plac Wolności, Lidzbark Warmiński, 20 czerwca 20145 r.
(Fot. ze strony oficjalnej 9. Pułku)
  
 
    Po uroczystym apelu  w centrum miasta, uczestnicy udali się do koszar pułku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Były pokazy sprzętu i uzbrojenia wojskowego będącego na wyposażeniu 9. Pułku, prezentowano formacje rekonstrukcji historycznych (Zgrupowanie "Radosław", Stowarzyszenie  Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych)  i kawaleryjskich (Oddział Ochotniczy Kawalerii im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich). Obyła się inscenizacja walk i potyczek z okresu II wojny światowej oraz pokaz szarży ułańskiej, nawiązującej do walk Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich.  Eksponowano stacjonarną wystawę (Lidzbark Warmiński) Hailsberg 
w obiektywie "Wczoraj i dziś", a także wystawę panelową "Historia i tradycje jazdy i kawalerii polskiej".
   Dużą atrakcją był koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego "Perła Warmii". Nie zabrakło także żołnierskiej grochówki. 
            
Autor: Karola Skowrońska