Książka mjr. Kazimierza Klaczyńskiego "Zanim zostałem oficerem. Wspmnienia z Pińczowa i Grudziądza".
  Publikacja mjr. Kazimierza Klaczyńskiego wydana została przez wydawnictwo historyczna. pl (Radomyśl Wielka). Wspomnienia opracował i przygotował do druku  radomyski historyk dr Andrzej Przybyszewski. W 2013 roku wydał on wspomnienia Majora z lat służby  w 9. Pułku Ułanów Małopolskich w Trembowli (Służyłem w najlepszym Pułku. Wspomnienia oficera 9. Pułku Ułanów Małopolskich). Omawiana tutaj - jest I częścią wspomnień autora, w której wraca do lat  dzieciństwa i młodości. Szczegółowo opisuje lata I wojny światowej, które spędził w Pińczowie. Pisze także o pobycie rodziny Klaczyńskich  w pobliskim Szczucinie. Bardzo wiele miejsca zajmują wspomnienia z grudziądzkiej Szkoły Podchorążych Kawalerii (rocznik 1932 - 1934).   Wspomnienia zamyka bardzo szczegółowa i jedna z najbarwniejszych  relacji z XI promocji oficerskiej im. Hetmana  Stanisława Żółkiewskiego,  która odbyła się w Grudziądzu 15 sierpnia 1934 roku.
   Książka napisana bardzo barwnym językiem, zawiera indeks nazwisk i nazw geograficznych, co jest dodatkowym jej atutem.
   Promocja książki i spotkanie z dr. Andrzejem Przybyszewskim odbędzie się 10 lipca 2015 roku w Muzeum Regionalnym w Pińczowie.

           

Autor: Karola Skowrońska