KROJANTY 2015Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, jak co roku, organizuje uroczystość upamiętniającą rocznicę szarży 18. Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami. W 2015 roku przypada 76. rocznica tej bohaterskiej bitwy.


1 września  2015 r. o godz. 18.00 oprawiona będzie w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej Msza Św. w intencji grudziądzkich "błękitnych ułanów", a następnie złożone zostaną kwiaty przy tablicy 18. Pułku Ułanów Pomorskich w kruchcie Bazyliki.


                                  


Oddział Konny Klubu Kawaleryjskiego 18.Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku na ul. Fortecznej, prowadzącej do grudziądzkie Cytadeli, miejsca stacjonowani 18. Pułku Ułanów Pomorskich w latach 1924 - 1939. (Fot. Piotr Bilski).

                                                

                                                  Odznaka 18. Pułku Ułanów Pomorskich.5 i 6 września w Krojantach odbędą się uroczystości patriotyczno-religijne i pokazy kawaleryjskie. Organizatorzy tych uroczystości zapowiadają wiele atrakcji. Między innymi pokazy musztry kawaleryjskiej z udziałem 120 - konnego szwadronu Kawalerii Ochotniczej,  XV "Bieg Ułański" , inscenizację "Szarża 18. Pułku Ułanów 1. września 1939 r."  Będzie także szarża pancernej  zmotoryzowanej kawalerii oraz koncert orkiestry wojskowej z Elbląga. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografie z Krojant (6 września 2015 )


                                     

 

                     W imieniu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej kwiaty przy pomniku składają:

                                      (od lewej) Zdzisław Kościański, Rafał Chylewski i Mirosław Zając.

                                                    

                                              INSCENIZACJA "KAWALERYJSKA POWINNOŚĆ"

                             Szarża 18. Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami 1 września 1939 r.

                                      

                                       

                                      


Fot. Dariusz Ulatowski

Autor: Karola Skowrońska