JUBILEUSZ 25-LECIA DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEGO OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO "RYWAL" IM. CENTRUM WYSZKOLENIA KAWALERII
  Pierwszy powojenny klub jeździecki powstał w Grudziądzu w 1990 roku. Jego założycielem i wieloletnim prezesem jest Michał Masłowski. Działa do dzisiaj i nosi nazwę Ośrodek Jeździecki "Rywal" im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Początki były bardzo skromne. Jednak wielka pasja prezesa i wielu zawodników oraz instruktorów doprowadziła do wielu sportowych sukcesów nie tylko regionalnych, ale także ogólnopolskich. Z biegiem lat wybudowano drewniane stajnie, zabudowania mieszkalne i biurowe, a także bazę noclegową dla uczestników konkursów instruktorskich, które odbywają się w "Rywalu" od wielu lat.
   Grudziądz ma przedwojenne tradycje kawaleryjskie i jeździeckie. To w Grudziądzu działało w latach 1920 - 1939 słynne Centrum Wyszkolenia Kawalerii, a w jego strukturach Grupa Sportu Konnego, w której przygotowywały się ekipy jeździeckie, stanowiące reprezentację Polski na kolejne Olimpiady w latach 1924, 1928, 1932 i 1936. Jeźdźcy ci zdobyli 10 medali olimpijskich, 24 Puchary Narodów, w tym 8 indywidualnych i ok. 120 pierwszych miejsc.  W CWK powstała tzw. "polska szkoła jazdy".
   Od 1989 roku do Grudziądza przyjeżdżają przedwojenni kawalerzyści, absolwenci CWK. 16 sierpnia 1998 roku, na swoim X Jubileuszowym Zjeździe, postanowili przekazać chlubne tradycje swojej Alma Mater Ośrodkowi Jeździeckiemu "Rywal". 
 Prezes Ośrodka p. Michał Masłowski bardzo aktywnie działa w  Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. W latach 1995  -  2002 był członkiem Zarządu, a w latach 2002  - 2012 wiceprzewodniczącym Rady Fundacji. Kultywowanie tradycji kawaleryjskich Grudziądza to obok działań sportowych duże wyzwanie dla "Rywala", które realizuje wzorowo, współorganizując z Fundacją wiele różnorodnych przedsięwzięć.  Ośrodek włączył się także do organizowania wielu  imprez miejskich. Liczne zawody w skokach przez przeszkody, wyścigi konne, pokazy jeździeckie i rycerskie, zawody w powożeniu, pokazy koni zimnokrwistych, przejażdżki bryczkami - to tylko kilka z licznych atrakcji.
  Dzięki systematycznej pracy zawodników i  trenerów Ośrodek osiąga znakomite wyniki w konkursach ujeżdżenia, skokach przez przeszkody i powożenia.
  W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Łukasz Jankowski, Sekretarz  Generalny Polskiego Związku Jeździeckiego;   Zbigniew Jaworski, Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni; Jacek Świgoń, redaktor naczelny "Konia Polskiego" ; Bogdan Zgórski, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Jeździeckiego;  Ryszard Pietrzak, Prezes Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Roman Szuldka, Prezes Pomorskiego Związku Hodowców Koni; Andrzej Mandecki, Dyrektor Stadniny Koni Nowe Jankowiece;   ppłk Sławomir Gutman, Zastępca Dowódcy Garnizonu Grudziądz; ppłk  Marek Magowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień; ppłk Radzisław Smółkowski, Dowódca 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego; płk dr. n. med. Jerzy Krzyś, Przewodniczący Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej; mjr Tomasz Paprocki,  Komendant grudziądzkiego Garnizonu; Halina Kowalkowska, Wójt Gminy Gruta i Ireneusz Maj,  Wójt Gminy Świecie n/Osą.
   Podczas gali zaprezentowano film obrazujący historię i dokonania Ośrodka, a także... ożyła w tańcu  rzeźba "Ułan i dziewczyna", górująca od 2008 roku nad Błoniami Nadwiślańskimi na Starym Mieście, przy Ratuszu. Pokaz pary tanecznej - przystojnego ułana i pięknej dziewczyny - zachwycił wszystkich gości.

Uczestnicy uroczystości jubileuszowej w grudziądzkim Teatrze.

Jubileusz 25 - lecia działalności "Rywala"  był okazją do wielu wspomnień, podziękowań i życzeń.
Michał Masłowski dziękował  Robertowi Malinowskiemu, Prezydentowi Grudziądza za wieloletnie wspieranie działalności Ośrodka, wręczył podziękowania  swoim zawodnikom - mistrzom i medalistom - wielu konkursów jeździeckich, a także wielu darczyńcom, wspierającym środek od lat. Przyjmował także gratulacje i  życzenia od gości  gali jubileuszowej.

Gratulacje od Roberta Malinowskiego, Prezydenta Grudziądza.

Szabla paradna od Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Od lewej: Michał Masłowski,
mjr Andrzej Makowski, wiceprzewodniczący Rady Fundacji i Karola Skowrońska.


Na scenie był też ...koń. To prezent od hodowców koni.

   Wszyscy życzyli Michałowi Masłowskiemu, prezesowi Ośrodka wielu sukcesów sportowych i dalszej satysfakcji z kultywowania prześwietnych tradycji Centrum Wyszkolenia Kawalerii. 


Foto:   Maryla Rzeszut i Mirosław Kowalewski
Autor: Karola Skowrońska