NOWY KOMUNIKAT FUNDACJI NR 51/2015              
KOMUNIKAT
FUNDACJI NA RZECZ TRADYCJI JAZDY POLSKIEJ
ROK XXV  GRUDZIĄDZ - GRUDZIEŃ 2015    NR 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  W Komunikacie zamieściliśmy relację (bogato ilustrowaną) z tegorocznego Spotkania Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii, które odbyło się w Grudziądzu w dniach 21-13 sierpnia. Są także informacje o darach i darowiznach przekazanych Fundacji  od czerwca do końca listopada.
  Informujemy także o wielu przedsięwzięciach kawaleryjskich i świętach pułkowych organizowanych w kraju, nie tylko przez Fundację.
   Wspominamy także: śp. ppor. Tomasza K. SKRZYŃSKIEGO, bohaterskiego ułana Pułku Ułanów Karpackich, wieloletniego redaktora biuletynu "Ułan Karpacki", który ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1942 roku (1 numer ukazał się w Egipcie); śp.płk Michała ZAJĄCA, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, który od 1989 roku był członkiem Fundacji, a także śp. por. Wacława GALASA, ostatniego ułana 18. Pułku Ułanów Pomorskich, uczestnika szarży tego pułku pod Krojantami.
   Podajemy także termin  kolejnego Spotkania w Grudziądzu, które odbędzie się w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 2016 r.  

Autor: Karola Skowrońska