CENTRUM WYSZKOLENIA KAWALERII OCHOTNICZEJ.

                                                                             

                                                    


   Zakończył się kolejny kurs w Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Zgodnie z zapowiedzią, na stałe do programu wprowadzone zostały zajęcia z historii CWK, a także historii sportu konnego, podkreślając jak ważne jest pielęgnowanie przez naszych absolwentów tradycji CWK. Po raz pierwszy promocja i kurs zostały zadedykowana pierwszemu komendantowi Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu - gen. dyw. Stefanowi de Castenedolo Kasprzyckiemu. W sali wykładowej powieszono portret Generała, zostały przeprowadzone zajęcia dla wszystkich kursów przybliżające Jego sylwetkę. Był to najlepszy kurs w historii szkoły.

   Wszyscy kawalerzyści z kursu I stopnia otrzymali rekomendacje na starszych szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych. Po raz pierwszy w historii przyznano tytuł dwóch prymusów na kursie I stopnia. Są to:  szwol. kaw. och. Piotr Książczak w barwach 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego oraz uł. kaw. och. Mateusz Łucznik w barwach 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Otrzymali złote odznaki kursu, ostrogi ufundowane przez prezesa Federacji Kawalerii Ochotniczej oraz rekomendacje na starszych ułanów. Zdobyli oni równą liczbę punktów, przekraczając 93%  z egzaminów końcowych. Jednocześnie obaj posiadali bardzo wysoką opinię wśród kadry szkoły, co uniemożliwiło wskazanie jednego z nich jako zwycięzcy. Dodatkowo, za wyjątkowe wyniki egzaminów, komendant CWKO rtm. kaw. ochot.  Piotr Szakacz zdecydował o przyznaniu jeszcze jednej dodatkowej nagrody. Ułan kaw. och. Ireneusz Szantula w barwach 20. Pułku Ułanów, choć nie zdobył tytułu prymusa, to otrzymał prawo do noszenia złotej odznaki. Uzyskał jedne z najwyższych w historii naszych kursów wyniki z większości egzaminów, zdobywając w czterech z nich - 100%, a w reszcie - ponad 90 %. Niestety, test z ujeżdżenia, choć przejechany bardzo przyzwoicie i z wysoką notą, był o kilka punktów niższy od zdobytych przez kolegów kolegów i uniemożliwił mu zdobycie tytułu pierwszego na kursie.

  Prymusem kursu II stopnia został st. szwol. Paweł Foremny w barwach 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego i tym samym został pierwszym podwójnym prymusem szkoły. Jego wyniki również należały do niezwykle imponujących, bo przekraczały 90% punktacji. Ponadto za "sumienność, wykazywanie cech przywódczych i wykonywanie czynności wykraczających poza swoje obowiązki", st. szwol. Paweł Foremny został nagrodzony przez komendanta kursu por. kaw. och. Pawła Żmudzkiego, książką autorstwa Lesława Kukawskiego "O kawalerii XX w."


                               


                               


Na koniec, jak zwykle, wykonano  wspólne zdjęcie grupowe oraz kolejne w gronie najlepszych, obok portretu gen. dyw. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego. Kurs mocno zintegrował uczestników i zbudował pozytywną atmosferę współpracy i koleżeństwa.


Adres stron internetowych Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej: www.cwko.pl

                                                 

Relacja na podstawie tekstu rtm. kaw. ochot. Piotra Szakacza.

Fot.  Piotr Grzybowski

 

Autor: Karola Skowrońska