Pogrzeb śp. Lesława Kukawskiego  Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu komunalnym w Trzciance Lubuskiej. W kaplicy cmentarnej odprawiono mszę św. żałobną koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Stanisław Strycharczyk, kapelan Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Koncelebransami byli: ks. Andrzej Żóltyniak, proboszcz kościoła p.w. Matki Bożej Saletyńsksiej w Trzciance Lub. oraz  kapelan Szwadronu Ochotniczego Kawalerii im. 3. Pułku Ułanów. Wartę honorową przy trumnie zmarłego  wystawił Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.
  Wokół kaplicy ustawiło się - na czele z pocztem proporcowym Szwadronu Kawalerii WP - 28 pocztów sztandarowych i proporcowych Kawalerii Ochotniczej z całego kraju oraz dziesiątki delegacji z wieńcami. W pogrzebie, obok najbliższej Rodziny Zmarłego, uczestniczyli przedstawiciele miejscowego samorządu, z burmistrzem p. Krzysztofem Czarneckim, harcerze, młodzież szkolna, liczni mieszkańcy Trzcianki i okolic. Były delegacje kół i stowarzyszeń kawaleryjskich, a także przyjaciele i  przedstawiciele Polskiego Związku Jeździeckiego oraz stadnin koni z całego kraju.
  Grudziądz reprezentowali:  mjr Andrzej Makowski, wiceprzewodniczący Rady Fundacji, Anna Wajler, starszy kustosz Muzeum im. ks. Wł. Łęgi, Rafał Chylewski, dyr. Szkoły Podstawowej nr 16 i Karola Skowrońska, przewodnicząca Rady Fundacji.
  Kondukt pogrzebowy prowadzili konno ułani w barwach 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, za konduktem prowadzono konia, okrytego kirem.
Śp. Lesława Kukawskiego żegnali m.in: Edward Joachimiak, przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki; Tadeusz  Jeziorowski, honorowy prezes Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich;  Karola Skowrońska; płk Juliusz Tym; rtm. kaw. och. Tadeusz Kühn, prezes Federacji Kawalerii Ochotniczej;  rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski; Tomasz Dudek, prezes Stowarzyszenia "Bitwa pod Komarowem". Mogiłę pokryły niezliczone wieńce i kwiaty.
Śp. Lesław Kukawski odszedł, ale dzieło Jego nie zostanie nigdy zapomniane.

Poniżej fotoreportaż autorstwa Andrzeja Klimczuka.Autor: Karola Skowrońska