NOWY KOMUNIKAT FUNDACJI NR 52/2016

                    
                     
KOMUNIKAT

FUNDACJI NA RZECZ TRADYCJI JAZDY POLSKIEJ
ROK XXVI,   GRUDZIĄDZ - CZERWIEC 2016,  NR 52
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     W Komunikacie zamieściliśmy program 28 Spotkania Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii,  który odbędzie się w Grudziądzu w dniach 26 - 28 sierpnia br Są także informacje o darach i darowiznach przekazanych do Fundacji od grudnia 2015 do końca maja 2016 roku, a także informacje o działalności Fundacji i o wielu przedsięwzięciach kawaleryjskich i świętach pułkowych organizowanych w kraju, nie tylko przez Fundację. Publikujemy listę naszych ofiarodawców i różnorodnych zbiorów,  najczęściej unikatowych, które przekazywane są systematycznie do Grudziądza.

    Publikujemy pełną listę osób, które od 2008 do 2015 roku  otrzymały Honorową Odznakę Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej (173 osoby).

    Wspominamy także: śp.płk Zbigniewa WOŁYŃSKIEGO, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (XIII promocja, rocznik 1938 - 1939), oficera 6. Pułku Ułanów Kaniowskich i Pułku Ułanów Karpackich, bohatera walk pod Tobrukiem i w kampanii włoskiej;   śp. kpr. pchor. Jerzego CHWALIBOGOWSKIEGO, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (promocja XII, rocznik 1937 - 1938), oficera 6. Pułku Strzelców Konnych, uczestnika kampanii wrześniowej 1939 r.; śp. Wandę z RACZYŃSKICH - DEMBIŃSKĄ, córkę Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego, żonę rtm. Ryszarda Dembińskiego, wieloletniego prezesa Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; śp. Lesława KUKAWSKIEGO, najwybitniejszego znawcę historii Polskiej Kawalerii, autora wielu publikacji o tematyce kawaleryjskiej, popularyzatora i autora wielu wystaw  o tej tematyce; śp. Wandę ZAKRZEWSKĄ, żonę Zygmunta Wyskota Zakrzewskiego i synową płk. Stanisława Wyskota Zakrzewskiego, która pielęgnowała tradycje kawaleryjskie; śp. Edwarda DZIEDUSZYCKIEGO, pasierba mjr. Józefa Trenkwalda,  kawalerzysty, olimpijczyka z 1928 roku (Amsterdam). Po swoim ojczymie przekazał do Grudziądza wiele bezcennych pamiątek.
Wszyscy zmarli, których wspominamy byli członkami naszej Fundacji.

Autor: Karola Skowrońska