Święto 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego
Odznaka pamiątkowa Batalionu

  Uroczystości rozpoczęto mszą św. polową na terenie koszar, celebrowaną przez kapelana ks.kpt.Artura Majorka,  z udziałem chóru młodzieżowego grudziądzkiej Bazyliki Kolegiackiej, pod kierunkiem Piotra Jezierskiego.

Msza św. polowa w koszarach ks. Józefa Poniatowskiego

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, podczas Święta Batalionu odbywają się zawody sprawnościowe - "Turniej Janosika" - z udziałem drużyn wojskowych i reprezentujących inne służby mundurowe. Zmaganiom przyglądają się licznie zgromadzeni widzowie, w tym dzieci i młodzież z grudziądzkich szkół.

Turniejowe zmagania

  Główne uroczystości z udziałem orkiestry wojskowej z Torunia, pododdziałów Batalionu, a także przybyłych gości,   miały miejsce  w samo południe na placu apelowym.
 

 Poczet sztandarowy Batalionu

Pododdziały Batalionu  Ppłk Radzisław Smółkowski, Dowódca Batalionu serdecznie przywitał wszystkich przybyłych na tegoroczne Święto, a szczególnie płk. Mariusz Gułaja, Dowódce 2. Ośrodka  Radioelektrycznego; płk Krzysztofa Tokarczyka, Dowódcę grudziądzkiego Garnizonu; Roberta Malinowskiego, Prezydenta Grudziądza i Jolantę Parol, wnuczkę gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, Patrona Batalionu.  W uroczystościach uczestniczyli także: profesorowie Wojskowej Akademii Technicznej, kombatanci, przedstawiciele grudziądzkich jednostek wojskowych, służ mundurowych,  firm i stowarzyszeń, młodzież i wieloletni przyjaciele Batalionu.

     Wystąpienie okolicznościowe ppłk. Radzisława Smółkowskiegoi w obecności płk. Mariusza Gułaja
i gości zaproszonychPani Jolanta Parol odczytała gratulacje i życzenia od Rodziny Patrona,
 gen. bryg Zygmunta Podhorskiego


   Po oficjalnych wystąpieniach odczytane zostały rozkazy mianujące żołnierzy Batalionu na wyższe stopnie wojskowe, a także przyznające wyróżniającym się oficerom i żołnierzom nagrody i pochwały.  Wręczono  przyznane Odznaki Pamiątkowe Batalionu.
  "Turniej Janosika" wygrała i ciupagi oraz medale otrzymała drużyna Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy.

Płk Mariusz Gułaj wręcza medale zwycięskiej drużynie

  Piękne uroczystości, przy pięknej pogodzie zakończyła defilada pododdziałów Batalionu i profesjonalny pokaz musztry paradnej,  wykonany przez orkiestrą toruńskiego Garnizonu.Fot.  płk  Piotr Kowaluk  i st. sierż. Edward Stronkowski

Autor: Karola Skowrońska