28. GRUDZIĄDZKIE SPOTKANIE - 2016
90.rocznica utworzenia w Grudziądzu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii
25 - lecie powstania Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej


  
 
    Komendant CWK płk Józef Smoleński melduje        Współcześni kawalerzyści przed defiladą
       rozpoczęcie defilady. Grudziądz 1937 r.           na Błoniach Nadwiślańskich. Grudziądz 2013 r.


Program Spotkania


26 sierpnia
(piątek)

Godz. 18.00 -  Składanie kwiatów przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (ul. Chełmińska),   na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego w 80. rocznicę śmierci (Cmentarz     Garnizonowy) i przy pomniku  ks. prałata, rtm. Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich (ul. Mickiewicza).

Godz. 20.00
- Prezentacja filmów dokumentalnych ("Bursa").
                                                                          
27 sierpnia (sobota)

Przed południem -
Pobyt uczestników i zaproszonych gości  na terenie grudziądzkiej Cytadeli, istniejącej 240 lat. Tam odbędą się pokazy jeździeckie przygotowane przez Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej Federacji Kawalerii Ochotniczej w Warszawie i wręczenie Centrum honorowego proporca.  

Godz. 15.30 -  Wizyta w 8. Grudziądzkim   Batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta   Podhorskiego. Uroczysta zbiórka Batalionu, wręczenie patentów oficerskich absolwentom Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej, złożenie kwiatów przy obelisku Szkoły Podchorążych Kawalerii. Prezentacja wystaw i współczesnego sprzętu wojskowego  oraz zwiedzania  historycznych koszar  im. Księcia Józefa  Poniatowskiego.  Koncert  Zespołu Folklorystycznego KASZËBË z Chojnic.


 28 sierpnia (niedziela)


Godz. 9.00 - Złożenie kwiatów przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w 50. rocznicę śmierci (os. Kawalerii Polskiej).

Godz. 10.00 - Msza Św. koncelebrowana w grudziądzkiej  Bazylice Kolegiackiej.

Godz. 11.30 -  Złożenie kwiatów przy pomnikach: Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.   

Godz. 12.30 - Promocja Katalogu Kolekcji Aleksandra K. Wyrwińskiego, wręczenie Odznak Honorowych Fundacji oraz podziękowań i wyróżnień. Zwiedzanie wystaw w Muzeum  im. ks. dr. Władysława  Łęgi  (ul.Wodna 3/5).

Godz. 15.30 - Posiedzenie Rady Fundacji w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" (ul. Hallera 37).

Zakończenie Spotkania.


 Fundacja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta w Grudziądzu.

.......................................................................................................................................................................................  
Szczegółowe informacje o tegorocznym Spotkaniu: cogito@pro.onet.pl i cwk@grudziadz.pl
........................................................................................................................................................................................

                                                                      
Autor: Karola Skowrońska