28. Spotkanie Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii

Tegoroczne Spotkanie odbyło się w 90. rocznicę utworzenia w Grudziądzu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w ramach Centrum Wyszkolenia Kawalerii i 25. rocznicę powstania Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Do Stolicy Polskiej Kawalerii przybyło ponad 100 gości z kraju i z zagranicy, a wśród nich, bardzo gorąco witani, dwaj kawalerzyści II RP: ppłk Zbigniew Makowiecki, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (rocznik 1935 - 1936), oficer 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułku 3. Strzelców Konnych oraz por. Józef Adamczyk, oficer 7. Pułku Ułanów AK "Jeleń".

     

     Por. Józef Adamczyk i ppłk Zbigniew Makowiecki

Dzień pierwszy - piątek, 26 sierpnia

Przed wieczorem uczestnicy Spotkania, wraz  z licznymi delegacjami oficjalnymi składali wieńce i kwiaty w miejscach szczególnej pamięci. A więc: przy tablicy upamiętniającej Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii przed byłymi koszarami tej Szkoły, na Cmentarzu Garnizonowym na grobie gen. dyw. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta CWK, a także przy pomniku rtm. ks. Zdzisława Peszkowskiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (rocznik 1938 - 1939), kapelana Rodzin Katyńskich i Honorowego Obywatela Grudziądza. Delegacjom oficjalnym przewodniczył płk Krzysztof Tokarczyk, Dowódca grudziądzkiego Garnizonu. Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich przybliżyli historię Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii - Kamil Hume, a postać generała Kasprzyckiego - Aleksandra Gornowicz.

Ulica Chełmińska - kwiaty przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy KawaleriiDelegacje kawalerii ochotniczejPpłk Zbigniew Makowiecki w rozmowie z oficerami 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego
im. ppłk Zygmunta  Szendzielarza Łupaszki
Wartę honorową wystawiła Komenda Policji i 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej
 im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego

Na Cmentarzu Garnizonowym
Wystąpienie płk. Krzysztofa Tokarczyka, Dowódcy Garnizonu Grudziądz
Delegacja Dowódców jednostek Garnizonu
Delegacja Centrum Wyszkolenia Kawalerii OchotniczejPor. Józef Adamczyk i ppłk  Zbigniew  Makowiecki z ułanami kawalerii ochotniczej:
Markiem Holakiem i Wojciechem  Lisieckim  


Na Cmentarzu Garnizonowym wartę honorową wystawiło centrum Szkolenia Logistyki i Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.

Pomnik rtm. ks. Zdzisława Peszkowskiego
  


Przy pomniku rtm. ks. Zdzisława Peszkowskiego kwiaty składają absolwenci
Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej


Pierwszy dzień Spotkania zakończył się projekcją filmów dokumentalnych.

Dzień drugi: sobota, 27 sierpnia

      W grudziądzkiej Cytadeli
                                            
Atrakcją drugiego dnia Spotkania był pobyt na terenie historycznej 240-letniej Cytadeli, w której w okresie międzywojennym stacjonował 18. Pułk Ułanów Pomorskich. Znowu słychać było rżenie i tętent koni. 26 absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej zaprezentowało zarówno kunszt jeździecki jak i kawaleryjski. Przy pięknej pogodzie wszyscy uczestnicy tego wydarzenia nie kryli zachwytu i gorąco oklaskiwali przygotowane pokazy. Podczas pobytu można było zwiedzić historyczny kompleks z przewodnikiem, obejrzeć przygotowane ekspozycje i uraczyć się pyszną wojskową grochówką. Bez wątpienia było to piękne sobotnie przedpołudnie.
Płk Wojciech Marglarczyk, Komendant 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
wita uczestników
Spotkania
Rtm. kaw. och. Tadeusz Kühn, Prezes Federacji Kawalerii Ochotniczej
przedstawia działalność Federacji i Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej
Płk Wojciech Marglarczyk z kawaleryjskim upominkiem od Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.
Od lewej: Karola Skowrońska, Przewodnicząca Zarządu; rtm. kaw. och. Sławomir Ziętarski, członek Rady Fundacji; Aleksandra Boryń, członek Zarządu i dr Jerzy Krzyś , Przewodniczący Rady FundacjiMł. chor.Piotr Bąk kończy służbę w Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego.
Trąbka kawaleryjska z podziękowaniami za wieloletnią współpracę z grudziądzką Fundacją.
Od prawej: chor. rez. Andrzej Klimczuk i kpr. pchor. kaw. och. Rafał Chylewski
Nasi wolontariusze. Od prawej:Wiktoria, Kamil, Paulina i Michał


PokazyOddziałem dowodzi rtm. kaw. och. Piotr Szakacz.
Komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej

 
Ppłk Zbigniew Makowiecki wręcza rtm. kaw. och. Tadeuszowi Kühnowi

proporzec Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej


Rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski prezentuje proporzecJuż z proporcem...

Oglądanie wystaw i zwiedzanie Cytadeli

Wizyta w 8. Grudziądzkim Batalionie Walki Radioelektronicznej
im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego


  Każdego roku, podczas Zjazdów i Spotkań Kawalerzystów II RP nie może zabraknąć wizyty w historycznych koszarach księcia Józefa Poniatowskiego. To tutaj, do 1939 roku, mieściło się słynne Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Uczestników Spotkania serdecznie powitał ppłk Radzisław Smółkowski, dowódca 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej noszącego od 2006 roku imię najwybitniejszego Komendanta Centrum - gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Podczas tegorocznego Spotkania, w obecności płk. Krzysztofa Tokarczyka, dowódcy grudziądzkiego Garnizonu, dowódców jednostek wojskowych Grudziądza, rtm. kaw. och. Tadeusza Kühna i Zarządu i Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej oraz licznie zgromadzonych rodzin przedwojennych kawalerzystów  odbyła się pierwsza od wybuchu II wojny światowej promocja kawalerzystów. Zaszczytu tego dostąpiło 3 absolwentów - prymusów  Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Stopnie podporuczników kawalerii ochotniczej otrzymali: Marcin Hubert, Jacek Iżykowski i Paweł Urban.
   Promocji dokonał ppłk Zbigniew Makowiecki, absolwent przedwojennej Alma Mater Polskiej Kawalerii. Były gratulacje i upominki zarówno dla promowanych, jak i dla wykładowców Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej i podziękowanie dla ppłk. Radzisława Smółkowskiego. Nad zgromadzonymi dumnie powiewały  sztandary i proporce.
  Tę podniosłą uroczystość zakończył świetny koncert zespołu folklorystycznego  Kaszëbë z Chojnic.

  


Kompania Honorowa 8. Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta PodhorskiegoAbsolwenci Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej

Wystąpienie ppłk. Zbigniewa MakowieckiegoWystąpienie rtm. kaw. och. Piotra Szakacza, Komendanta  Centrum Wyszkolenia Kawalerii OchotniczejPpłk Zbigniew Makowiecki promuje na ppor. kawalerii ochotniczej Marcina Huberta,
 Jacka Iżykowskiego i Pawła UrbanaPatent Oficera Kawalerii OchotniczejPodziękowanie ppłk. Radzisławowi Smółkowskiemu wręcza  mjr Andrzej Makowski, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Upominki wręcza rtm. kaw. och. Tadeusz KühnWieńce przed obeliskiem upamiętniającym absolwentów Szkoły Podchorążych
Centrum Wyszkolenia Kawalerii składają:

 Delegacja Federacji Kawalerii OchotniczejJolanta Parol i Anna Bobińska - Suzuki, wnuczki gen. bryg. Zygmunta PodhorskiegoPpłk Radzisław Smółkowski, płk Krzysztof Tokarczyk i płk Wojciech MarglarczykWartę honorową przy obelisku wystawili:
Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego i 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej
im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego
Tradycje kawaleryjskie nigdy nie zaginą.
 
               

Zespół folklorystyczny Kaszëbë z Chojnic

Wieczorem wydano uroczystą kolację z okazji 25 - lecia Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.


Dzień trzeci - niedziela, 28 sierpnia


Dzień rozpoczęto złożeniem kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej i gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, ostatniego Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii.


Wieniec składa por. Józef Adamczyk
Wieniec od dowódców grudziądzkiego GarnizonuWieniec od  Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Chojnicach
oraz Fundacji "Szarża pod Krojantami"Pomnik Armii Krajowej i gen. Tadeusza Bora Komorowskiego na Osiedlu Kawalerii Polskiej.
Wartę  honorową wystawił Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego i 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Biogram gen. Tadeusza Bora Komorowskiego przedstawił Aleksander Pych, uczeń Gimnazjum nr 2
im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich.

   Uroczysta Msza św. odprawiona została w Grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej, której przewodniczył ks. infułat Tadeusz Nowicki, Honorowy Obywatel Grudziądza. Koncelebransami byli: proboszcz Parafii św. Mikołaja, ks. Dariusz Kunicki i kapelan grudziądzkiego Garnizonu ks. kpt. Artur Majorek. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe: 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, Centrum Szkolenia Logistyki im. Króla Kazimierza I Odnowiciela, poczet sztandarowy z kopią historycznego sztandaru Centrum Wyszkolenia Kawalerii oraz nowy, wręczony w Grudziądzu poprzedniego dnia, poczet proporcowy Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej.  Absolwenci Centrum w mundurach swoich pułków stanęli w nawie głównej. Ks. Dariusz Kunicki serdecznie powitał: przybyłych kawalerzystów, ich rodziny, uczestników 28. Spotkania,. a także władze centralne z płk. Mateuszem Łyskiem, reprezentującym MON i płk. Zbigniewem Krzywoszem z  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, władze wojewódzkie z Józefem Ramlauem, Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim, samorządowe z Robertem Malinowskim, Prezydentem Grudziądza oraz Wojsko Polskie z płk. Krzysztofem Tokarczykiem, dowódcą Garnizonu Grudziądz.
   Por. Józef Adamczyk, oficer 7. Pułku Ułanów Lubelskich AK "Jeleń", w imieniu wszystkich zgromadzonych w Kolegiacie, prosił o modlitwę w intencji kawalerzystów poległych, zamordowanych i zmarłych. Homilię wygłosił ks. kapelan Artur Majorek.
 
  
 
 W grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej

Tak, jak każdego roku, na grudziądzkim Rynku składano wieńce i kwiaty przy pomniku Żołnierza Polskiego, który jest symbolem naszego, garnizonowego miasta. Został zburzony w 1939 roku przez Niemców, po wielu latach, w 1986 roku,  odbudowany dumnie stoi w centrum miasta. Warty honorowe wystawili: Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej, Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego i Centrum Szkolenia Logistyki im. Króla Kazimierza I Odnowiciela.

 

Kwiaty składają:Por. Józef AdamczykPłk Mateusz  Łysek  z Ministerstwa Obrony NarodowejPłk Zbigniew Krzywosz  z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób RepresjonowanychJózef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko-PomorskiRobert Malinowski, Prezydent GrudziądzaKrzysztof Pokora w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-PomorskiegoDelegacja Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Chojnicach
 i Fundacji "Szarża pod Krojantami"
Ppłk Zbigniew MakowieckiZygmunt Raba, Łukasz Piasecki i Wacław JeżDelegacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. im. 18. Pułku Ułanów PomorskichPłk Krzysztof Tokarczyk i dowódcy jednostek wojskowych grudziądzkiego Garnizonu

Uczestnicy uroczystości

                             Złożono także wieńce i kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.Uroczystości w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

  W samo południe do grudziądzkim Muzeum  przybyli nie tylko uczestnicy tegorocznego Spotkania, bowiem tego dnia odbyła się promocja katalogu "Kolekcja Aleksandra Kazimierza Wyrwińskiego" .Do Grudziądza przyjechała  Pani Anna Wyrwińska, która  w 2013 roku tę unikalną  kawaleryjską kolekcję podarowała Muzeum. Publikację prezentowali autorzy katalogu: Anna Wajler i Mariusz Żebrowski. Znakomicie wydany, bogato ilustrowany katalog znajdzie bez wątpienia wielu nabywców.Pani Wioletta Pacuszka, Dyrektor Muzeum im. ks. dra Wł. Łęgi wita przybyłych gości

Anna Wyrwińska, ofiarodawczyni kolekcji kawaleryjskiej i Wioletta PacuszkaAnna Wajler prezentuje katalog' "Kolekcja  Aleksandra K. Wyrwińskiego"

W Muzeum odbyły się także uroczystości z okazji  25 - lecia powstania Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.Gratulacje i życzenia od Roberta Malinowskiego, Prezydenta Grudziądza odbierają: Karola Skowrońska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji  i dr Jerzy Krzyś, Przewodniczący Rady FundacjiOd 2008 roku Fundacja przyznaje Honorowe Odznaki osobom, które w szczególny sposób wspierają naszą działalność. W 2016 roku Odznakę otrzymali: Wioletta Pacuszka, Dyrektor Muzeum im. ks. dra Wł. Łęgi (Grudziądz); płk Krzysztof Tokarczyk, Dowódca Garnizonu Grudziądz; ppłk w st. spocz. Zdzisław Walczak, artysta malarz (Wtalno); mjr Tomasz Paprocki, Komendant Garnizonu Grudziądz; rtm. kaw. och. Tadeusz Kühn, Prezes Zarządu Federacji Kawalerii Ochotniczej (Warszawa); rtm. kaw. och. Piotr Szakacz, Dowódca Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, Komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej (Warszawa); st. sierż. Edward Stronkowski, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego (Grudziądz); Zbigniew Szymański, Prokurent Vadain International Sp. z o. o. (Grudziądz); Dariusz Miller, nauczyciel Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego (Grudziądz); Władysław Wojtaszek, nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich (Grudziądz); Mirosław Zając, informatyk, nauczyciel, członek Zarządu Fundacji (Grudziądz).

Odznaki wręczył dr Jerzy Krzyś, Przewodniczący Kapituły Odznaki

Podczas uroczystości złożyliśmy szczególne podziękowanie za wieloletnią, trwającą niejednokrotnie 25 lat współpracę i wspieranie naszych działań wokół idei kultywowania pamięci o roli i znaczeniu Centrum Wyszkolenia Kawalerii, istniejącego w Grudziądzu w latach 1920-1939.  Podziękowania i upominki otrzymali: Ks. Infułat Tadeusz Nowicki, Honorowy Obywatel Grudziądza, kapelan 18. Pułku Ułanów Pomorskich; płk Marian  Michniewicz, absolwent Centrum Wyszkolenia Kawalerii, oficer 5. Pułku Ułanów  Zasławskich;  ppłk Zbigniew Makowiecki, absolwent Centrum Wyszkolenia Kawalerii, oficer 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i  Pułku 3. Strzelców Konnych; por. Józef Adamczyk, oficer 7. Pułku Ułanów Lubelski AK "Jeleń"; Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza; Wioletta Pacuszka, Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu; Anna Janosz, Dyrektor Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu; Aleksandra Ciżnicka, Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu; płk Krzysztof Tokarczyk, Dowódca Garnizonu Grudziądz i Komendant Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela; płk Wojciech Marglarczyk, Komendant 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu; ppłk Radzisław Smółkowski, Dowódca 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej  im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego w Grudziądzu; insp. Dariusz Knoff, Komendant Miejskiej Policji w Grudziądzu; Jan Przeczewski, Komendant Straży Miejskiej  w Grudziądzu; Krzysztof Dąbrowski, Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu; Marek Tołkacz, Prezes Zarządu OPEC Grudziądz, Sp. z o.o.; Michał Masłowski - Sportowy Ośrodek Jeździecki  "Rywal" im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu; por. Adam Molewski, Dowódca Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego w Warszawie; por. kaw. och. Paweł Mietliński, Prezes Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku; Piotr Chudy - Warszawa; Lucjan Zubrzycki, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu; Anita Etter - "Nowości Grudziądzkie"; Daniel Dreyer - "Gazeta Pomorska".

Nasi przyjaciele od 25 lat ....
 


Ks. Infułat Tadeusz Nowicki, ppłk Zbigniew Makowiecki i por. Józef AdamczykZwiedzaniem wystaw zakończyliśmy pobyt w Muzeum.

   Statutowe posiedzenia Rady Fundacji zakończyło tegoroczne Spotkanie Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii.

Współpraca:
Garnizon Warszawa, Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, Garnizon Grudziądz, Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg, Zygmunta Podhorskiego, 13. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Sportowy Ośrodek Jeździecki "Rywal" im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Federacja Kawalerii Ochotniczej, Muzeum im. ks. dra Wł. Łęgi, Centrum Kultury Teatr, Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
Promocja: Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej, Radio PIK, "Nowości Grudziądzkie", "Gazeta Pomorska", TVP Bydgoszcz, "Kurier Grudziądzki".
Spotkanie dofinansowano z dotacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
Nasi sponsorzy: OPEC Grudziądz Sp. z o.o.; Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.,  Renault Adamowscy Starogard Gdański, Vadain International Sp. z o.o. Grudziądz, Energia Verde Sp. z o.o. Warszawa, Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., Ośrodek Sportowy "Rywal" im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, Marek Holak - Polski Klub Kawaleryjski.

Następne Spotkanie Kawalerzystów II RP,  Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii
odbędzie się w dniach 18, 19 i 20 sierpnia 2017 r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Fotografie: Piotr Bilski, Piotr Kowaluk, Leszek Librant, Gerard Szukay


Autor: Karola Skowrońska