Kolejny "NOWY DZIEWIĄTAK"


Odznaka 9. Pułku Ułanów Małopolskich  W tych dniach ukazał się najnowszy numer  "Nowego Dziewiątaka" - wrzesień 2016, 3 [17] 2016.  Jest to e-biutetyn Rodziny Ułanów Małopolskich, który bezpłatnie rozprowadzany jest drogą elektroniczną.  
  W najnowszym numerze jest V część Historii Rodziny Szczepańskich (od 1942 - 1955 ); Lista Ofiar Wojny (straty w I II Armii WP 1943 - 1945), obejmująca kilkadziesiąt nazwisk; Muzeum 9. Pułku Ułanów w Trembowli - to niezwykle interesujący przedruk artykułu rtm. Edwarda Ksyka, zamieszczonego w nr 74 (1974) w  londyńskim "Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej". Redaktor biuletynu omawia także 2 nowe publikacje: wznowienie wspomnień gen. Klemensa Rudnickiego - Na polskim szlaku i książkę Anny Wojdy - W blasku zachodzącego słońca. Bitwa pod Komarowem 1920 roku.
   Biuletyn jest bogato ilustrowany. Są m.in.  fotografie archiwalne, dotąd nigdzie nie publikowane.
Redaktorem jest Andrzej Przybyszewski : anprzyb@gmail.com


Autor: Karola Skowrońska