KOMUNIKAT FUNDACJI, NR 53/2016

                                                                 
KOMUNIKAT
FUNDACJI NA RZECZ TRADYCJI JAZDY POLSKIEJ, NR 53/2016 R.
ROK XXVI, GRUDZIĄDZ - GRUDZIEŃ 2016 R.   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W Komunikacie jest relacja z tegorocznego Spotkania Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii. Zamieściliśmy wiele fotografii, a także imienną listę osób odznaczonych Honorową Odznaką Fundacji. 25-lecie Fundacji było także okazją do złożenia imiennych podziękowań za wieloletnią współpracę i wspieranie naszych działań wokół idei kultywowania pamięci o roli i znaczeniu grudziądzkiego Centrum Wyszkolenia Kawalerii.
    W każdym Komunikacie jest lista naszych darczyńców, którzy wzbogacają zbiory kawaleryjskie, a także wspierają finansowo naszą działalność statutową. 
     Publikujemy także informacje o ważnych wydarzeniach kawaleryjskich organizowanych przez Fundację, ale także przez kluby i stowarzyszenia kawaleryjskie.
     "Kartki z notatnika dowódcy" - to niezwykle interesujące wspomnienia, napisane pod pseudonimem, przez ppłk. Tadeusza Kurnatowskiego, przedostatniego dowódcę 18. Pułku Ułanów Pomorskich. Tekst przygotował do druku i przypisami opatrzył dr Jerzy Krzyś.
    

Autor: Karola Skowrońska