Biuletyn Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich

W styczniu 2017 roku wydano pierwszy numer Biuletynu Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego. Można dzięki Biuletynowi zapoznać się z  bieżącą działalnością Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich oraz  włączyć się w przedsięwzięcia realizowane przez  Stowarzyszenie oraz współdziałające z nami osoby i instytucje, pielęgnujące pamięć o 2. Pułku Ułanów Grochowskich. 


Autor: Karola Skowrońska