Odnowiony nagrobek gen. Józefa Dwernickiego na cmentarzu w Łopatynie

Pragniemy niniejszym z radością powiadomić Państwa, że jesienią 2016 r. zakończyły się prace przy renowacji nagrobka generała Józefa Dwernickiego na cmentarzu w Łopatynie na Ukrainie. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przez Fundację Mosty, a sfinansowane ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na podstawie projektu złożonego w 2015 r. Dla Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich jest to niezwykle doniosły i zasługującym na wielkie słowa uznania fakt, związany także z przypadającą w bieżącym roku 160 rocznicą śmierci Generała. Na internetowej stronie Fundacji czytamy: "Pomnik generała Dwernickiego to jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zabytków związanych z polskim wojskiem i powstaniami narodowymi z XIX wieku, zarazem jeden z obiektów o największej wartości symbolicznej". Na skutek realizacji tego projektu, udało się przeprowadzić konserwację nagrobka, przywrócić jego pierwotną formę, uporządkować jego otoczenie oraz zrekonstruować jego pierwotne ogrodzenie w kształcie szpaleru lanc kawaleryjskich.

Projekt odnowienia obelisku i kwater żołnierskich z 1920 r. na cmentarzu w Łopatynie

W kontynuacji do prac przeprowadzonych na cmentarzu Łopatyńskim przy nagrobku Generała, w listopadzie 2016 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożony został przez tą samą Fundację projekt odnowienia zachowanego na tym samym cmentarzu obelisku oraz kwater żołnierskich z 1920 r., znajdujących się o kilkanaście metrów tego nagrobka. Według przeprowadzonej na potrzeby tego projektu kwerendy ustalono, że w okolicach Łopatyna poległo w walkach na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. (głównie z Armią Konną Stiepana Budionnego) i zostało pochowanych na tym cmentarzu - 30 szwoleżerów z 1. pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 44 ułanów z różnych pułków, ok. 60 żołnierzy piechoty z różnych pułków i 1 artylerzysta. Polegli ułani pochodzą z następujących pułków: 11, 8, 16, 1 oraz pojedynczy z 9, 12 i 14. Żołnierze piechoty pochodzą głównie z następujących pułków: 40. pp, 105. pp, 20. pp, 12. pp.

Zachowana szczęśliwie na obelisku tablica, wymienia łączną liczbę 135 żołnierzy pochowanych na tym cmentarzu.

Złożony projekt przewiduje wykonanie i umieszczenie przy lub na obelisku, tablicy z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych oficerów i żołnierzy a ponieważ w nieco większej odległości od Łopatyna tj. 10-14 km, w ciężkich walkach z kozakami Budionnego poległa kolejna duża grupa szwoleżerów i ułanów z w/w pułków, w tym także z 5. pułku ułanów, nie jest wykluczone wykonanie osobnej tablicy wymieniającej również i tę grupę oficerów i żołnierzy poległych tam w tym okresie.

Koszt odnowienia obelisku i uporządkowania kwater żołnierskich został wyceniony przez konserwatorów na 144 tys. zł. Według obowiązującego aktualnie w Ministerstwie regulaminu przyznawania dotacji na takie cele, wymagany jest tzw. wkład własny organizacji, która taki projekt złożyła, w wysokości 20% wartości projektu - jest to więc kwota ok. 29 tys. zł. W związku z powyższym, w imieniu Fundacji Mosty oraz Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości finansowego wsparcia tego przedsięwzięcia i udział w zgromadzeniu wymaganego wkładu własnego na jego potrzeby. Wszystkie ewentualne wpłaty od organizacji, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, podlegające późniejszemu szczegółowemu rozliczeniu, dokonywać należy na konto naszego Stowarzyszenia lub na konto Fundacji Mosty (numery kont na końcu niniejszego artykułu). Przy dokonywaniu wpłat należy zaznaczyć ich cel: "Łopatyn 1920". Wpłaty dokonane na nasze konto zostaną w całości przekazane na konto Fundacji Mosty i skrupulatnie rozliczone po zakończeniu projektu.

W związku z zakończonym w końcu stycznia br postępowaniem kwalifikacyjnym dla projektów złożonych w 2016 r. i wiadomością o uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla tego projektu, jego realizacja planowana jest na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku a wstępnie na czwarty kwartał, uroczystość odsłonięcia tej odnowionej i uporządkowanej nekropolii polskich żołnierzy. Jest to także wspaniała okazja do uczczenia 160 rocznicy śmierci generała Dwernickiego. Zważywszy na ilość pułków kawalerii i piechoty, których żołnierze tam polegli i zostali pochowani, może to być wspaniała patriotyczna uroczystość. Wszyscy darczyńcy, poza oczywistym honorem uczestniczenia w tym niecodziennym wydarzeniu, będą także wymienieni we wszystkich materiałach informacyjnych i medialnych, które na tą okazję zostaną wydrukowane i opublikowane.

W przypadku chęci ewentualnego uzyskania większej ilości szczegółów dotyczących planowanego przedsięwzięcia, podajemy kontakt do następujących osób: pomysłodawca projektu i autor kwerendy Janusz Bielicki - janirek@interia.pl lub Tomasz Deleżuch (Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego) - ulani@grochowscy.pl

Wpłaty na konto Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich:
Alior Bank 74 2490 0005 0000 4500 8880 7687

Wpłaty na konto Fundacji Mosty:
PKO BP 89102011270000130202152916
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW?
Wpłaty należy opatrzyć dopiskiem: "Łopatyn 1920"


Pozdrawiamy,
Redakcja portalu grochowscy.pl
Autor: Karola Skowrońska