płk Marian MICHNIEWICZ 10 marca 2017 roku skończy 104 lata!


    Marian MICHNIEWICZ urodził się 10 marca 1913 roku w Pracyplonach (woj. Nowogródzkie). Po ukończeniu szkoły średniej został skierowany - w 1934 r. -  do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, którą ukończył  w 1935 roku. Następnie przyjęty został do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Jest absolwentem tej Szkoły,  rocznika 1935 - 1937 z 6. lokatą  i przydziałem do 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Służył w tym pułku do 1939 roku. Wraz z macierzystym pułkiem walczył w kampanii wrześniowej do 6 października 1939 r. W niewoli niemieckiej w obozach jenieckich Arnswalde i Grosborn do lutego 1945 roku.
     Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską i pracował do emerytury  jako inżynier specjalista do spraw   wodno - kanalizacyjnych.  Działał także społecznie w Naczelnej Organizacji Technicznej i  Duszpasterstwie Kawalerii i Artylerii  Konnej w Warszawie. Jest członkiem Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej i wieloletnim jej darczyńcą. Uczestniczył w  pierwszym  i wielu kolejnych Zjazdach Kawalerzystów II RP w Grudziądzu. We wrześniu 2012 roku awansowany został przez Ministra Obrony Narodowej do stopnia pułkownika w stanie spoczynku.


 płk Marian Michniewicz przemawia w 8.Grudziądzkim Batalionie Walki Radioelektronicznej podczas 26. Zjazdu Kawalerzystów II RP. (Grudziądz, 23 sierpnia 2014 r.

Z okazji pięknego jubileuszu przesłaliśmy dostojnemu Jubilatowi życzenia i gratulacje.


                                                                                                                                                                   

    PAN PUŁKOWNIK MARIAN MICHNIEWICZ

 Wielce Szanowny Panie Pułkowniku, Drogi Jubilacie!

W imieniu  Rady i Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej składam Panu jak najserdeczniejsze życzenia w tym, jakże niezwykłym,  wspaniałym Dniu                


  JUBILEUSZU 104 - LECIA URODZIN

    Jest Pan dla nas, spadkobierców tradycji kawaleryjskich, wzorem hartu ducha, odwagi i męstwa,  umiłowania wolności, i prawdziwego,  niezłomnego patriotyzmu oraz wielu działań na rzecz zachowania pamięci i tradycji Kawalerii Polskiej, a w szczególności  5. Pułku Ułanów Zasławskich, w którym walczył Pan w kampanii wrześniowej 1939 r. Jest Pan jednym z nielicznych autorytetów, które można i trzeba stawiać za wzór młodemu pokoleniu Polaków, tak bardzo poszukującym swojego miejsca we współczesnym świecie. Jesteśmy dumni, że będąc absolwentem prześwietnego grudziądzkiego Centrum Wyszkolenia Kawalerii, nigdy nie stracił Pan ducha kawaleryjskiego i zawsze wierny jest Bogu, Honorowi i Ojczyźnie.

    Dziękujemy za osobisty Pana udział w kilkudziesięciu Zjazdach Kawalerzystów II RP w naszym mieście, które, także dzięki Panu, odzyskało międzywojenne miano Stolicy Polskiej Kawalerii. Prosimy o przyjęcie  życzeń wielu lat w zdrowiu, a także  wszelkiego szczęścia wśród tak bardzo kochających Pana bliskich i przyjaciół.  

                                           

Z wyrazami szacunku i kawaleryjskimi pozdrowieniami

                                                                                       Karola Skowrońska       Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej          

      

  Grudziądz, 10 marca 2017 r.


Autor: Karola Skowrońska