Gala z okazji 100. rocznicy urodzin ppłk. Zbigniewa MAKOWIECKIEGO


      


Kompania Honorowa 15. Brygady Zmechanizowanie im. Zawiszy Czarnego w Giżycku


    W sobotnie popołudnie, 25 marca, na dziedzińcu Zamku Suskiego w Suchej Beskidzkiej, przywitano dostojnego Jubilata, który w konnej asyście przybył na uroczystą Galę z okazji swojej 100. rocznicy urodzin, zorganizowaną przez Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3. Strzelców Konnych.


          


   Powitanie na dziedzińcu Zamku Suskiego


    W niezwykłej uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina Pułkownika z  Anglii, Francji i Polski, była kompania honorowa, wystawiona przez batalion dowodzenia 15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka, poczty sztandarowe oddziałów ochotniczych kawalerii, przedstawiciele władz samorządowych okolicznych miejscowości, jednostek wojskowych, które przyjęły tradycje Polskiej Kawalerii i przyjaciele Jubilata.


       


      Salut honorowy

     Grudziądz reprezentował  prezydent miasta Robert Malinowski i Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.
 
 


                


Serdeczne przywitanie ppłk. Zbigniewa  Makowieckiego z Robertem Malinowskim,
 Prezydentem Grudziądza


  Meldunek przyjął dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycka, gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński.

    Uroczystości kontynuowano w salach Zamku, przekazując Jubilatowi gratulacje, życzenia. i wiele pięknych upominków, a także medal "Milito Pro Christo", przyznany Pułkownikowi przez Biskupa Polowego WP, gen. bryg. Józefa Guzdka.

      

                              Upominki wręczone Dostojnemu Jubilatowi ( niektóre....)


Wraz ze wszystkimi uczestnikami tego wydarzenia ppłk. Zbigniew Makowiecki śpiewał ułańskie piosenki. Był szampan i tort, w kształcie odznaki Pułku 3. Strzelców Konnych, który Pułkownik kroił...szablą.
    Niezwykle wzruszony takimi dowodami szacunku i serdeczności powiedział. "To wszystko przyjmuję w imieniu moich kolegów  kawalerzystów, których już nie ma. Ja miałem  ogromne szczęście".
  
Galę zakończył Bal 100 - lecia.

                     

                               ppłk Zbigniew Makowiecki podczas uroczystości na Zamku Suskim.


     Ppłk Zbigniew Makowiecki jest osobowością niezwykłą i całym swoim  dorosłym życiem zaświadcza, że Kawaleria Polska to chluba oręża polskiego i wartość bezcenna. Zbigniew Makowiecki urodził się 11 kwietnia 1917 roku w Petersburgu. Jest absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, rocznik 1935 - 1936.. Studiował także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Oficer 1. Pułku   Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułku 3. Strzelców Konnych. W 1939 roku  zmobilizowany do Pułku 3. Strzelców Konnych. Walczył w kampanii wrześniowej od  Augustowa do Kocka. W niemieckiej niewoli więziony był m.in. w zamku  Colditz. Pod koniec wojny w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie walczył w 10. Pułku Dragonów 10. Brygady Kawalerii Pancernej I. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Po wojnie ukończył studia i został na emigracji w Anglii. Przez wiele lat pracował w  londyńskiej firmie Unilever. Aktywnie działał w Instytucie  Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego i w Zrzeszeniu Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej (od 2008 - 2013 r.  jako prezes). Od 1991 roku jest członkiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. Po 1990 roku aktywnie włączył się w przekazywanie tradycji Polskiej Kawalerii zarówno jednostkom Wojska Polskiego, jak również powstającym licznie oddziałom kawalerii ochotniczej. Przez   wiele lat, (do 2013 roku) będąc Prezesem Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej w Londynie, weryfikował wnioski  stowarzyszeń i kół pułkowych w sprawie dziedziczenia tradycji poszczególnych pułków przedwojennej kawalerii. Wydał kilkadziesiąt "patentów". Osobiście wizytował te oddziały. Nadal uczestniczy w świętach pułkowych, a także w Zjazdach Kawalerzystów  II RP, które od 1989 roku odbywają się w Grudziądzu. Był  prawie na wszystkich Zjazdach. Jest Kanclerzem Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej.

   Przez ponad 25 lat osobiście przywozi  z  Anglii bezcenne pamiątki, dokumenty i ikonografię do zbiorów grudziądzkiej Fundacji. Jest hojnym darczyńcą.Mimo sędziwego wieku uczestniczy w kraju w wielu wydarzeniach  kawaleryjskich i uroczystościach państwowych. Stara się być na wszystkich świętach swojego, macierzystego Pułku 3. Strzelców Konnych, którego tradycje dziedziczy Szwadron Toporzysko w Barwach Pułku 3. Strzelców Konnych.  Zawsze świetnie przygotowany do  licznych wystąpień, które wygłasza bez kartki piękną polszczyzną. Prawdziwy patriota, Wielki Polak, urodzony kawalerzysta.   

        Dostojnemu Jubilatowi życzymy wielu dalszych lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności!


(Fot. Julita Prabucka i Mirosław Kowalewski )

Autor: Karola Skowrońska