ppłk mgr inż. Radzisław SMÓŁKOWSKI przekazał obowiązki dowódcy.

Odznaka 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej
 im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego


   22 czerwca 2017 r w 8. Grudziądzkim Batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego odbyła się podniosła uroczystość. Z Batalionem pożegnał się  ppłk mgr inż. Radzisław Smółkowski, który od stycznia 2013 roku był dowódcą jednostki wojskowej, która w historycznych koszarach im. Księcia Józefa Poniatowskiego  dziedziczy tradycje przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii.
   Pierwsza część uroczystości odbyła się na placu musztry, z udziałem: płk. dr. Mariusza Gułaja, dowódcy 2. Ośrodka Radioelektrycznego, płk. Krzysztofa Tokarczyka, dowódcy garnizonu, dowódców wszystkich jednostek wojskowych i służb mundurowych oraz władz   samorządowych  Grudziądza. Byli także przedstawiciele powiatu grudziądzkiego i ościennych gmin , a także przedstawiciele wielu instytucji, stowarzyszeń i fundacji.
  W obecności Kompanii Honorowej z pocztem sztandarowym, oficerów, podoficerów, szeregowych i pracowników cywilnych Batalionu, nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków.  To zawsze bardzo wzruszający moment w życiu zarówno dowódcy, jak i całego Batalionu. Pełniącym obowiązki dowódcy Batalionu będzie mjr Wiesław Wychowaniak, dotychczasowy zastępca dowódcy - szef sztabu jednostki. Płk Radzisław Smółkowski obejmie nowe obowiązki w 5. Brygadzie Obrony Terytorialnej

ppłk Radzisław Smółkowski symbolicznie przekazuje dowództwo Batalionu
mjr. Wiesławowi Wychowaniakowi.


Formalne przekazanie obowiązków dowódczych w obecności płk. dr. Mariusza Gułaja, dowódcy 2. Ośrodka Radioelektrycznego.

Defilada

  Druga część uroczystości miała miejsce  w sali tradycji jednostki, podczas której składano ppłk. Radzisławowi Smółkowskiemu podziękowania, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w nowym miejscu zaszczytnej służby.

 W sali tradycji batalionu.

                                                                   

  Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej  złożyła Pułkownikowi Smółkowskiemu szczególne podziękowanie za prawie 5 - letnią wspaniałą współpracę, za kultywowanie prześwietnych tradycji Polskiej  Kawalerii, za współorganizowanie Zjazdów i Spotkań Kawalerzystów II RP, które odbywają się w Grudziądzu nieprzerwanie od 1998 roku.  
Autor: Karola Skowrońska