"NOWY DZIEWIĄTAK"


Odznaka 9. Pułku Ułanów Małopolskich


W "Nowym Dziewiątaku"  opublikowano wiele interesujących materiałów, informacji i fotografii:

  •  "Ułan Władysław" - to historia Władysława Kozickiego herbu "Lubicz", który był ułanem 9. Pułku Ułanów Małopolskich w Trembowli, na dalekich Kresach Rzeczypospolitej.  Autor artykułu opisuje jego losy, a także jego rodziny przed wojną, w czasie wojny i po II wojnie światowej. 


  • "Odznaczenia do odbioru"  - to informacja o depozytach żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, znajdujących się w Centralnym Archiwum Państwowym w Warszawie. Wśród nich są odznaczenia i dokumenty trembowlan.


  • "Lista żołnierzy 1. Oddziału Rozpoznawczego (9. Pułk Ułanów ) w Szkocji w 1942 r. "  Wśród kilkuset nazwisk są także absolwenci Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Także nieżyjący już członkowie grudziądzkiej Fundacji.


  • Autor e- biuletynu publikuje 5 fotografii, w tym jedna tylko znana - to rtm. Edward Ksyk (1898 - 1993), absolwent I Kursu Podchorążych (15 sierpnia - 1 grudnia 1920 r)  w Centralnej Szkole Jazdy w Grudziądzu, później Centrum Wyszkolenia Kawalerii, autor książki "9. Pułk Ułanów Małopolskich", Gdańsk 2012 r. Publikacja w naukowym opracowaniu płk. dr. Juliusza Tyma. Autor "Nowego Dziewiątaka" ma nadzieję, że być może fotografie zostaną rozpoznane. 


"Nowy Dziewiątak" - to bezpłatny biuletyn rozprowadzany drogą elektroniczną. Redaktor Andrzej Przybyszewski, adres redakcji: aprzyb@gmail.pl

Autor: Karola Skowrońska