Obchody 100. rocznicy powstania 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie i Warszawie.

Odznaka 1. Pułku Ułanów Krechowieckich


AUGUSTÓW
 
   Pod  Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyły się w Augustowie  wyjątkowe  uroczystości 100. rocznicy bitwy 1. Pułku Ułanów,  stoczonej 24 lipca 1917 roku pod Krechowcami pod dowództwem płk. Bolesława Mościckiego.
  W asyście honorowej żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej  w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej odprawiono Mszę św. koncelebrowaną. Był także uroczysty Apel Pamięci.


                            

Msza św. w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.
Od lewej: gen. bryg. Ryszard Parafianowicz, gen. bryg. Jarosław Gromadziński,
 Jolanta Parol, gen. dyw. Rajmund  T. Andrzejczak i Jarosław Szlaszyński, Starosta Augustowa


Złożono wieńce  pod pomnikiem upamiętniającym Ułanów Krechowieckich i żołnierzy augustowskiego obwodu Armii Krajowej


                              

                                                          Wieńce i wiązanki kwiatów  pod pomnikami

                               

                                      Poczty sztandarowe Ochotniczych Oddziałów Kawaleryjskich


  Na rynku miasta miało miejsce przekazanie Batalionowi Czołgów 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej  repliki sztandaru 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, ufundowanego przez Starostwo  w Augustowie.  Rodzicami chrzestnymi zostali:: Pani Jolanta Parol, wnuczka gen. Zygmunta Podhorskiego - Matka Chrzestna i gen. dyw. Rajmund T. Andrzejczak, dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej - Ojciec Chrzestny.


                                              

Jolanta Parol, Matka Chrzestna sztandaru


                       

          Jarosław Szlaszyński, Starosta Augustowski przekazuje  sztandar
             ppłk. Adamowi Koniukowi, dowódcy Batalionu Czołgów


        

Prezentacja  sztandaru Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckiech.
Od lewej: gen. dyw. Rajmund T. Andrzejczak, Jolanta Parol, Jarosław Szłaszyński,
starosta Augustowa, ppłk. Adam Koniuk, Dowódca Batalionu
 i  poczet sztandarowy Batalionu

 Po akcie wręczenia sztandaru zgromadzeni licznie  uczestnicy uroczystości wysłuchali wielu przemówień. Składano gratulacje Batalionowi, który został tak wyróżniony, a także życzono kultywowania pięknych tradycji tego znamienitego pułku Polskiej Kawalerii.
 


                        


                                      
                         Przemawia Jan Józef Kasprzyk

Jan Józef Kasprzyk
, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych powiedział:  "
To chwila niezwykła i chwila historyczna. Byliśmy dziś, wszyscy świadkami wręczenia repliki sztandaru, który okryty chwałą w bojach o Niepodległą Polskę, uhonorowany w 1921 roku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Orderem Wojennym Virtuti Militari dziś niesiony jest dumnie i wysoko przez żołnierzy Batalionu Czołgów z Orzysza - żołnierzy-następców tamtych wspaniałych sprzed stu lat kawalerzystów".

Gen dyw. Rajmund T. Andrzejczak, Ojciec Chrzestny sztandaru napisał  do organizatorów uroczystości:

"Wierzę, że nadanie Sstandaru nałoży na nich {Batalion Czołgów} nie tylko moralny obowiązek   nienagannej   służby współczesnych pancerniaków ale i będzie powodem do dumy i chluby  tych, którzy decydują się na tak ważny  depozyt".          
  

Jolant Parol, Matka Chrzestna Sztandaru powiedziała::

"Jako wnuczka Generała Zygmunta Podhorskiego, dowódcy 2. szwadronu 1. Pułku Ułanów biorącego bezpośredni, znaczący  udział w szarży pod Krechowcami sto lat temu, późniejszego wieloletniego dowódcy 1. Pułku Ułanów Krechowiecich i dowódcy Suwalskiej Brygady Kawalerii, biorącego udział w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej 1939 roku pod Kockiem, jestem dumna, że mogę tu być z Wami. Pułk został przydzielony do Augustowa na osobistą prośbę Dziadka, potwierdzony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tym bardziej przeżywam dzisiejszy dzień ponieważ poprosiliście mnie abym została Matką Chrzestną sztandaru Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich, co jest dla mnie niezwykłym zaszczytem. Czuję przy tym wzruszenie, ponieważ 20 lat temu moja Matka, jako córka generała Podhorskiego, została zaproszona  aby być Matką Chrzestną 4. Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej, noszącej imię Jej Ojca  - mojego Dziadka. Wbijając tradycyjny gwóźdź w drzewiec sztandaru wznoszę okrzyk:  Niech żyje  - Batalion Czołgów Ułanów Krechowieckich !  Niech żyje - 1. Pułk Ułanów Krechowieckich !  Augustów - Niech żyje!


                       

                                   Batalion Czołgów Ułanów Krechowieckich ze sztandarem

 Podczas uroczystości powstała nowa żutawiejka:

" Pozostają szabli wierni,
  choć ułani to pancerni.
  Lance do boju, szable w dłoń
  bolszewika goń, goń.goń...


 Ulicami Augustowa przeszła defilada, odbyła się wielka rewia wojska: pokaz  sprawności ułańskiej, inscenizacja historycznej bitwy pod Komarowem, zaprezentowano takźe współczesny sprzęt wojskowy.


                      

Defilada


     

Zawody "Militari"


     

Inscenizacja Bitwy pod Krechowcami

W obchodach uczestniczyło wielu znamienitych gości, a wśród nich:

 • Pani Jolanta Parol, wnuczka gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, który był w 1. Pułku od 1918  dowódcą szwadronu, kwatermistrzem, a od 1920 do 1927 roku  - dowódcą 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Pani Jolanta  Parol jest członkiem Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej;
 • Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • gen. dyw.  Rajmund T. Andrzejczak, Dowódca 12. Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej, Ojciec Chrzestny Sztandaru Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich;
 • gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński, Dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej;
 • gen. bryg. dr inż. Parafianowicz,  Rektor - Komendant Akademii Sztuki Wojennej;
 • płk dypl. Marcin Frączek, dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, który reprezentował gen. dyw. Jarosława Mikę, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 • płk Sławomir Kocanowski,Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej ;
 • Bogdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski;
 • ppłk Adam Koniuk, Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich  15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej;
 • Jarosław Szlaszyński, Starosta Augustowa, fundator sztandar;
 • Jerzy Brzozowski, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 

Organizatorami uroczystości były: Powiat Augustowski i Miasto Augustów przy współorganizacji 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich, a także .samorząd Województwa Podlaskiego z obecnym na uroczystości Bogdanem Dyjukiem, Członkiem Zarządu. Współpraca:  Towarzystwo Młodego Krechowiaka z Prezesem Dariuszem Szkiłądziem oraz Augustowskie Placówki Kultury z Dyrektor Anną Jastrzębską.

 

Fotografie: www.kombatanci.gov.pl  i  portal Augustów 24


WARSZAWA

   Także 23 lipca w Warszawie, pod honorowym patronatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, uroczyście  obchodzono 100 - lecie Szarży pod Krechowcami i Święto Pułkowe. 
     W Bazylice Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu odprawiono Mszę świętą, a następnie  w mundurach, kontuszach i gali medalowej przemaszerowano pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie odbył się uroczysty Apel. Złożono wieńce i kwiaty.

                              
                                               
Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

   Obchody 100- lecia Szarży pod Krechowcami w Warszawie zakończył Bal Pułkowy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich - Wieczór Tradycji Kawaleryjskich.

   Uroczystości zorganizował Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Smarządu Terytorialnego oraz Szwadron Warszawa  Krechowiacy  - 1. Pułk Ułanów Krechowieckich.

Autor: Karola Skowrońska