POR. STANISŁAW KLEPAŃSKI OBCHODZIŁ 100. ROCZNICĘ URODZIN

                        

    Odznaka 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego Rydza    

  25 lipca 2017 r. w Ciechanowie uroczyście obchodzono 100. rocznicę urodzin por. Stanisława KLEPAŃSKIEGO z 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego Rydza.
   W intencji Jubilata odprawiono Mszę św., z udziałem licznie przybyłych mieszkańców Ciechanowa, kawalerzystów ochotników,  członków Stowarzyszenia Żołnierzy 11. Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin z rtm. kaw. och. Marianem Stefańskim, następcą por. Stanisława Klepańskiego w Stowarzyszeniu.
     Dostojnemu Jubilatowi złożono wiele serdecznych życzeń i gratulacji. Były bukiety kwiatów i wiele listów gratulacyjnych.
  Prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński złożył Jubilatowi życzenia w imieniu mieszkańców wraz z ogromnym bukietem czerwonych róż. Listy gratulacyjne przysłali także: Pani Beata Szydło, Premier Rządu RP,  Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Robert Głąb, Dowódca Garnizonu Warszawa i Karola Skowrońska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu.
  por. Stanisław Klepański

   Stanisław Klepański urodził się 25 lipca 1917 roku. Od 1925 roku zamieszkał z rodziną w Ciechanowie. Tutaj też, jako młody ochotnik zgłosił się do 11. Pułku Ułanów Legionowych. Został przyjęty i od 1935 do 1939 roku służył w tym pułku w orkiestrze pułkowe. Por. S. Klepański wspomina swoją służbę w orkiestrze :

 "Nie było etatów na orkiestrę. Etaty miały tylko pułki piechoty. Jednk w każdym pułku kawaleryjskim był pluton trębaczy - sumie 24 osoby. Grający w orkiestrze byli normalnymi żołnierzami, podlegali takiemu samemu szkoleniu jak pozostali. Mieli jedynie wyznaczone godziny próby. Orkiestra Pułku brała udział we wszystkich uroczystościach państwowych o pułkowych. Próby odbywały się codziennie. W każdą niedzielę orkiestra szła do kościoła farnego.Pułk obchodził wszystkie święta państwowe. Szczególnie obchodzono Święto Pułku, w każdą niedzielę po 19. kwietnia. Na Święto Pułku przybywali generałowie i wielokrotnie był marszałek Polski Edward Śmigły Rydz, a nawet był Marszałek Józef Piłsudski. Obchodzone było na pamiątkę wyzwolenia Wilna 19 kwietnia 1919 r., kiedy to 11.Pułk jako pierwszy wkroczył do miasta, za co dostał sztandar od mieszkańców. W 1939 roku na Święcie Pułku był Edward Rydz Śmigły. Defilada odbyła się dwukrotnie -  raz w kłusie, drugi w galopie. Była odprawiona Msza św., na której był biskup polowy Gawlina. Po uroczystości był wspólny obiad w ujeżdżalni. W każdy dzień 3. maja i 11 listopada uroczystości odbywały się na terenie miasta, na rynku koło magistratu."

   Już od 26 sierpnia 1939 roku 11. Pułk Ułanów zabezpiecza miejscowość Chorzele. 1 września ...wojna. Tak wspomina kampanię wrześniową jej uczestnik, dziś 100. letni por. Stanisław Klepański:

  "W 1938 roku otrzymałam przydział do szwadronu liniowego, a w maju 1929 roku ukończyłem szkołę podoficerską. Na początku października 1939 roku miałem otrzymać awans na podoficera" .

  Wybuch II wojny światowej zniweczył te plany. Oto relacja Stanisława Klepańskiego z kampanii wrześniowej 1939 r.

" 24 września zostałem ranny (.. .) Także w tym dniu zginęło bardzo dużo żołnierzy naszego pułku. Byliśmy bombardowani. Moja klacz nazywała się Harfa. Miała 4 lata. Dostała 23 odłamki. Ocaliła mi życie. W Suchowoli jest 7 naszych mogił, w każdej po 7. ułanów. oraz mogiła lekarza 11. Pułku - Dackiewicza  i dowódcy plutonu - por. rez. Sychowskiego, nauczyciela z Mławy. Wszyscy zostali pochowaniu w Suchowoli."

   Z Zamościa, gdzie trafił do szpitala, Stanisław Klepański wrócił pieszo do Ciechanowa. Pracował w Cukrowni i Urzędzie Pocztowym. Przez wiele lat grał w Ochotniczej Orkiestrze Strażackiej.  W ten sposób dzielił się swoim talentem i umiejętnościami.  Od 1965 roku por. Stanisław Klepański był współorganizatorem uroczystości upamiętniających 11. Pułk Ułanów. W kościele farnym wmurowano tablicę pamiątkową. 19. kwietnia 1970 roku (Święto Pułku) odbył się Zjazd, na który przybyło 200 osób, w tym prawie 20 oficerów Pułku. Utworzono Koło Pułkowe, przemianowane po latach na Stowarzyszenie Żołnierzy 11. Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin, którego prezesem Jubilat był do 2016 roku.

    Przez te wszystkie lata por. Stanisław Klepański stał na straży tradycji swojego ukochanego Pułku. Organizował uroczystości z okazji Święta Pułkowego i był inicjatorem wielu działań związanych z utrwalaniem pamięci o tym znamienitym pułku. Przeniósł te tradycje i przekazał je współczesnemu pokoleniu ciechanowian. Za swoją pracę i działalność  społeczną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń.

  Panie Poruczniku!

Życzymy Panu wielu lat w zdrowiu i oby duch kawaleryjski nigdy Pana nie opuszczał.

KU CHWALE KAWALERII !


[Fragmenty wspomnień por. Stanisława Klepańskiego z wywiadu udzielonego p. Bogdanowi Olczykowi. Daty nie podano. Fotografia tamże. K.S.]

Autor: Karola Skowrońska