Relacja z 29. Spotkania Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii.

W dniach 18 - 20 sierpnia 2017 r. odbyło się 29. Spotkanie Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii. Do Stolicy Polskiej Kawalerii przybyło prawie 100 gości  z kraju i z zagranicy. Gościem honorowym był  por. Józef Adamczyk, oficer 7. Pułku Ułanów AK "Jeleń". Oczekiwaliśmy przyjazdu z Londynu ppłk. Zbigniewa Makowieckiego, który 11 kwietnia 2017 r. obchodził piękny jubileusz 100. lecia urodzin. Niestety, choroba uniemożliwiła przyjazdu do Grudziądza ostatniemu żołnierzowi kampanii wrześniowej, który konno walczył od 1 września do 6 października 1939 r.

Pierwszego dnia, w piątkowy wieczór 18 sierpnia, uczestnicy wraz z licznymi delegacjami złożyli wieńce i kwiaty, rozpoczynając grudziądzki szlak pamięci. Przy tablicy upamiętniającej 3.208 absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii Wiktor Skupiński, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich przybliżył historię tej Szkoły, działającej w ramach Centrum Wyszkolenia Kawalerii od 1926 do 1939 roku.


            


Asystę honorową przy obelisku wystawił 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. Z. Podhorskiego  i Komenda Miejska Policji. Po złożeniu kwiatów wszyscy udali się na Cmentarz Garnizonowy, gdzie spoczywa pierwszy komendant CWK Stefan de Castenedolo Kasprzycki.


                 Zebranych przywitał płk Krzysztof Tokarczyk, Dowódca grudziądzkiego Garnizonu, Komendant Ośrodka Szkolenia Logistyki. Liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty, a wśród nich najbliższa rodzina Generała - państwo Kasprzyccy- Rosikoń z dziećmi i wnukami. Postać Generała przybliżył  zebranym Grzegorz Kucięba, także uczeń Zespołu Szkół  noszącej imię błękitnych grudziądzkich ułanów. Nie zapomniano także o znajdującej się na tym cmentarzu mogile z prochami zmarłych w latach 20. XX wieku  w grudziądzkich lazaretach bohaterach wojny polsko - bolszewickiej  z 1920 roku. Na cmentarzu warty honorowe wystawił Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego oraz Centrum Szkolenia Logistyki.

Szlak pamięci tego dnia zakończono przy pomniku ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, żołnierza gen. Władysława Andersa, Kapelana Rodzin Katyńskich i Honorowego Obywatela Grudziądza w 10. rocznicę śmierci.
Druh Piotr Jezierski, instruktor ZHP, przeczytał obszerny biogram ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego. W asyście honorowej grudziądzkich harcerzy złożono wieńce, kwiaty, zapalono znicze.

Wieczorem w Zespołu Szkół Młodzieżowych  "Bursa" rtm. kaw. och. Sławomir Ziętarski, dowódca szwadronu konnego Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich zaprezentował unikatową kolekcję historycznych fotografii dot. 18. Pułku Ułanów Pomorskich z niezwykle  interesującym komentarzem.

Drugiego dnia Spotkania, w sobotę 19 sierpnia  na grudziądzkich Błoniach Nadwiślańskich wszystkich zgromadzonych przywitał Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza. Wobec zgromadzonych kilku tysięcy osób, swój kunszt kawaleryjski zaprezentował Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich. To był wyjątkowy pokaz, który tak wspaniale wykonuje ten poznański Oddział pod dowództwem rtm. kaw. och. Romana Kusza. Zarówno jeźdźcy, jak i ich konie pokazali świetne wyszkolenie i to nie tylko jeździeckie. Dawno nie oglądaliśmy takiego pokazu, zakończonego skokami konnego oddziału ułanów przez płonącą przeszkodę.
Piękny koncert i pokaz musztry paradnej w historycznych strojach dała Toruńska Orkiestra Wojskowa pod kierunkiem Andrzeja Bogusza. Zabrzmiały pieśni legionowe, ale także piosenki ułańskie. Rzadko ogląda się  orkiestrę wojskową grającą i tańczącą standardy jazzowe.


Tego dnia, po południu, uczestnicy Spotkania  i goście złożyli - jak każdego roku - wizytę w historycznych koszarach księcia Józefa Poniatowskiego, gdzie stacjonuje obecnie 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego.

W pięknej  oprawie wojskowej z Kompanią Honorową, pocztami sztandarowymi słowa powitania wygłosił mjr Wiesław Wychowaniak, dowódca Batalionu. Por. Józef Adamczyk, reprezentujący kawalerzystów II RP, podziękował wszystkim oficerom i żołnierzom wieloletniego  wspaniałego kultywowania tradycji kawaleryjskich i tak gościnnego przyjęcia w murach Alma Mater Polskiej Kawalerii. Dowódca wręczył pamiątkowe ryngrafy i listy gratulacyjne por. J. Adamczykowi i nieobecnemu ppłk. Z. Makowieckiemu. Umożliwiono uczestnikom Spotkania zwiedzanie historycznych koszar, Sali Tradycji, zabytkowych stajni, sal wykładowych,  noszących imiona kolejnych komendantów Centrum Wyszkolenia Kawalerii, a nade wszystko poznanie (i nie tylko) najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, co było dla wszystkich dużą atrakcją.
Podczas pobytu w koszarach złożono wieńce i kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym 1.060 absolwentów Szkoły Podchorążych Kawalerii, który postawiony został podczas I. Zjazdu Oficerów Kawalerii Służby Stałej 10 września 1989 r. Anna Bobińska - Suzuki z Podhorskich złożyła kwiaty w imieniu najbliższej rodziny Patrona Batalionu, natomiast  w imieniu kawalerzystów II RP, kwiaty składał por. Józef Adamczyk. 

Posterunek honorowy w tym miejscu wystawili: 8. Batalion i Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego. Nad obeliskiem powiewały flagi biało - czerwone i ogólnokawaleryjskie amarantowo - granatowe, a także na lancach  proporczyki Szwadronu Kawalerii WP.

 Trzeciego dnia Spotkania, w niedzielę 20 sierpnia uroczystości w Grudziądzu rozpoczęto od złożenia kwiatów przy pomniku AK i gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, ostatniego komendanta CWK. Po przywitaniu zebranych Julia Blaszkiewicz i Magdalena Rogowska, uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich zaprezentowały postać wybitnego kawalerzysty, dowódcy i komendanta CWK. Liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.W grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej odprawiono Mszę św. w asyście pocztów sztandarowych: kopii historycznego sztandaru CWK, sztandarów 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Z. Podhorskiego, Centrum Szkolenia Logistyki i proporca Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Sława serdecznego przywitania skierował do zebranych w tej najstarszej grudziądzkie świątyni ks. kanonik Dariusz Kunicki, proboszcz parafii św. Mikołaja. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Tadeusz Nowicki, Honorowy Obywatel Grudziądza, homilię wygłosił ks. kapelan kpt. Artur Majorek.Następnie na grudziądzkim Rynku składano kwiaty przy pomniku Żołnierza Polskiego. Tutaj, jest zawsze, była okazja  do rodzinnej fotografii.  Także przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, w 150. rocznicę Jego urodzin, liczne delegacje złożyły wieńce, a wśród nich delegacja Związku Piłsudczyków II RP ze Szczecina.
W salach grudziądzkiego Muzeum im. ks. dra. Wł. Łęgi, po serdecznym  powitaniu przez Panią Wiolettę Pacuszkę, dyrektora Muzeum, odbyła się wzruszająca uroczystość. Karola Skowrońska,  w imieniu Rady i Zarządu  Fundacji, podziękowała  dr. płk. Jerzemu Krzysiowi za wieloletnią działalność w Fundacji, który od 1991 do 2000 roku był członkiem Zarządu Fundacji, a od 2000 do 2016 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. Pan Jerzy Krzyś otrzymał szablę i czapkę kawaleryjską.


             


              


Od 2008 roku podczas Zjazdów i Spotkań Kawalerzystów II RP wręczane są Honorowe Odznaki Fundacji. Po odczytaniu przez Annę Wajler listy odznaczonych  odznaki wręczali: Rafał Chylewski, przewodniczący i Maria Kaczorowska członek Kapituły Odznaki.
W 2017 r. Honorowe Odznaki Fundacji otrzymali:  Tatiana HAACK, żona mjr. Włodzimierza Haack, oficera 4. Pułku Strzelców Konnych (Legionowo); Anna WYRWIŃSKA, ofiarodawczyni ?Kolekcji Aleksandra Kazimierza Wyrwińskiego? (Konstancin); Zofia MAJSTEREK, córka por. Szczepana Stańczykiewicza, oficera 3. Pułku Ułanów Śląskich, Pułku Ułanów Karpackich i 304. Dywizjonu Polskich Sił Powietrznych w Anglii (Jaroszowiec); Karen GŁADYSZ - GRYFF, córka por. Mieczysława Gładysza, oficera 4. 13. i 17. Pułku Ułanów (Edynburg); Włodzimierz MAJDEWICZ, Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina 19. Pułku Ułanów Wołyńskich, od 1995 r. redaktor ?Ułana Wołyńskiego?; dr Zdzisław KOŚCIAŃSKI, naukowiec, popularyzator, Kawalerii Polskiej, członek nadzwyczajny Instytutu im. gen. Stefana ?Grota? Roweckiego (Nowy Tomyśl); płk dypl. Zbigniew KRZYWOSZ, Wicedyrektor Departamentu Uroczystości Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Warszawa); płk mgr Wojciech MARGLARCZYK, Komendant 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (Grudziądz); ppłk Jarosław KŁOS, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki (Grudziądz); st. sierż. Sławomir FILIPEK, Sekcja Logistyki 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego (Grudziądz); mł. chor. Dariusz ORGACKI, Sekcja Logistyki 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen bryg,. Zygmunta Podhorskiego (Grudziądz);

Znakomity koncert Bydgoskich  Solistów   ARTE CON BRIO pod kierunkiem Mirosława Przybyła był zwieńczeniem pobytu w gościnnym Muzeum. Podczas statutowego posiedzenia Rady Fundacji uchwalono absolutorium dla Zarządu Fundacji, powołano czterech  nowych członków Rady: Rafała Chylewskiego, Rafała Falkowskiego, Dariusza Millera i Tomasza Paprockiego. Wybrano także Przewodniczącego Rady, którym został Rafał Chylewski oraz (po rezygnacji  Andrzeja Makowskiego) wiceprzewodniczącego Rady - Marka Holaka.  Rada  zatwierdziła plan działań Zarządu do końca 2017 roku oraz termin następnego Spotkania.


30. JUBILEUSZOWY ZJAZD KAWALERZYSTÓW II RP

ODBĘDZIE SIĘ W GRUDZIĄDZU W DNIACH 24, 25 I 26 SIERPNIA 2018 R.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Współpraca: Garnizon Warszawa (Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego), Garnizon Toruń (Toruńska Orkiestra Wojskowa),  Centrum Szkolenia Logistyki, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, 13. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich, Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku oraz  Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi, Centrum Kultury Teatr, Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, Ośrodek Jazdy Konnej ?Rywal? im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Grudziądz. 


Spotkanie dofinansowano z dotacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.


Nasi Sponsorzy: OPEC Grudziądz Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu, Renault Adamowscy Sp. z o.o. Starogard Gdański, Vadain International Sp. z o.o. Grudziądz, Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.,  Energia Verde Sp. z o.o. Warszawa.


Fot. Piotr Bilski, Andrzej Klimczuk, Leszek Librant,Gerard Szukay.

Współpraca Mirosław Zając

Autor: Karola Skowrońska