"NOWY DZIEWIĄTAK"
Odznaka 9. Pułku Ułanów Małopolskich

W e-biuletynie znajduje się m.in. obszerny i ilustrowany archiwalnymi fotografiami artykuł Gabriela Szustera o kpt. lek. Feliksie Czelnym, który w latach 1924 - 1927 i 1928 - 1930 był lekarzem 9. Pułku Ułanów Małopolskich w Trembowli.
  
   Publikowane są także różne ciekawe i nieznane informacje dotyczące ułanów 9.pułku, a także unikatowe fotografie ze starego albumu.
  
    Autor "Nowego Dziewiątaka" zamieścił także w najnowszy numerze przesłaną z Argentyny informację wraz fotografią nowego grobowca ppłk. Emila Slatyńskiego, znajdującego się  w dalekiej Ziemi Ognistej.

     "Nowy Dziewiątak"  jest bezpłatnym biuletynem Rodziny Ułanów Małopolskich rozprowadzanym drogą elektroniczną. Redaktor Andrzej Przybyszewski, adres redakcji: aprzyb@gmail.com     
  
Autor: Karola Skowrońska