Śp. płk Zbigniew MAKOWIECKI. Uroczystości pogrzebowe w Londynie, Warszawie i Grudziądzu.

                                             


ŚP. płk Zbigniew Makowiecki był osobowością niezwykłą i całym swoim dorosłym życiem zaświadczał, że Kawaleria Polska to chluba oręża polskiego i wartość bezcenna.

 Zbigniew Makowiecki urodził się 11 kwietnia 1917 roku w Petersburgu, uczęszczał do słynnego Gimnazjum imienia Stefana Batorego w Warszawie, był absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, rocznik 1935 - 1936, studiował także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był oficerem 1. Pułku   Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułku 3. Strzelców Konnych. W 1939 roku  zmobilizowany do Pułku 3. Strzelców Konnych. Walczył w kampanii wrześniowej od  Augustowa do Kocka. W niemieckiej niewoli więziony był m. in. w oflagach: Colditz, Prenzlau, Gross-Born. Pod koniec wojny w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie walczył w 10. Pułku Dragonów 10. Brygady Kawalerii Pancernej 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. 

Po wojnie ukończył studia i został na emigracji w Anglii. Przez wiele lat pracował w  londyńskiej firmie Unilever. Aktywnie działał w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego, przez wiele lat był prezesem  Zrzeszeniu Kół Pułkowych Kawalerii  i Artylerii Konnej w Londynie. Od 1991 roku  był członkiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. Po 1990 roku aktywnie włączył się w przekazywanie tradycji Polskiej Kawalerii zarówno jednostkom Wojska Polskiego, jak również powstającym licznie oddziałom kawalerii ochotniczej. Przez   wiele lat weryfikował wnioski stowarzyszeń i kół pułkowych w sprawie dziedziczenia tradycji poszczególnych pułków przedwojennej kawalerii. Wydał kilkadziesiąt "patentów". Osobiście wizytował te oddziały. Uczestniczył w świętach pułkowych, był prawie na wszystkich Zjazdach Kawalerzystów  II Rzeczypospolitej Polskiej, które nieprzerwanie, od 1989 roku, odbywają się w Grudziądzu. Był Kanclerzem Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej. 

Przez ponad 25 lat osobiście przywoził z Anglii bezcenne pamiątki, dokumenty i ikonografię do zbiorów grudziądzkiej Fundacji. Był  hojnym darczyńcą. Mimo sędziwego wieku i trudów dalekiej podróży uczestniczył w kraju w wielu wydarzeniach  kawaleryjskich i uroczystościach państwowych. Starał się być na wszystkich świętach swojego, macierzystego Pułku 3. Strzelców Konnych, którego tradycje dziedziczy Szwadron "Toporzysko" w barwach tego bohaterskiego pułku. Zawsze był świetnie przygotowany do licznych wystąpień, które wygłaszał bez kartki piękną polszczyzną. Prawdziwy patriota, urodzony kawalerzysta.     Odznaczony był m.in.:  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi (na emigracji), Medalem Pro Memoria, Medalem Pro Patria,  Medalem Milito Pro Christo, Honorową  Odznaką Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.
Płk Zbigniew Makowiecki zmarł w Londynie 24 października 2017 r.

Cześć Jego Pamięci !


Pogrzeb w Londynie 3 listopada 2017 r.

Mszę św. żałobną odprawiono w kościele Abbey churchof ST Benedict z udziałem rodziny zmarłego, przyjaciół i znajomych. Z Polski przybyła delegacje: Prezydenta RP, MON, Wojska Polskiego w składzie: 20 żołnierzy z 10. Brygady Kawalerii Pancernej, batalionu strzelców konnych z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej z gen. Jarosławem  Gromadzińskim, dowódcą Brygady, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej,  Szwadronu Kawalerii WP. Kawalerię ochotniczą reprezentowała 40 kawalerzystów : z 1,2,3 Pułków Szwoleżerów, 1,5,8,9,11,13,15 Pułku Ułanów i Pułk 3. Strzelców Konnych. Wszystkie jednostki i oddziały przybyły z pocztami sztandarowymi. Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej reprezentował Andrzej Klimczuk, członek Rady Fundacji. Homilię wygłosił ks. kapelan Stanisław Strycharczyk. W imieniu rodziny wspomnienie i pożegnanie wygłosiła Krystyna Makowiecka, córka Zmarłego.  Swojego wielkiego przyjaciela i towarzysza walk pożegnał mjr. Zbigniew  Mieczkowski - w imieniu "Maczkowców", a  rtm. kaw. och. Dariusz. Waligórski - w imieniu Szwadronu "Toporzysko" i Kawalerii Ochotniczej w Polsce.  Po uroczystościach żałobnych  nastąpiło spopielenie w Brakespear Crematorium.


                                      

                                       

                                        

                                        

                                     

                                        


Pogrzeb w Warszawie 25 listopada 2017 r.


W Katedrze Polowej WP odprawiono Mszą św. żałobną, której przewodniczył bp polowy Józef Guzdek. Obecni byli członkowie rodziny, przedstawiciele Wojska Polskiego: gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Jarosław Gromadziński, dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, gen. broni Waldemar Skrzypczak, delegacje Kawalerii Ochotniczej z całego kraju, przyjaciele, wojsko, delegacja naszej, harcerze, mieszkańcy Warszawy oraz dziesiątki sztandarów wojskowych, kawaleryjskich i innych. Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej reprezentowała delegacja w składzie: Karola Skowrońska, Maria Kaczorowska, Rafał Chylewski, Marek Holak, Sławomir Ziętarski, Mirosław Zając, Dariusz Miller i Rafał Falkowski. Asystę honorową przy urnie sprawowali żołnierze Szwadronu Wojska Polskiego i strzelcy konni Szwadronu "Toporzysko" w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych.  

Homilię wygłosił ks. ppłk Władysław Kozicki. Listy do uczestników uroczystości skierowali: minister obrony narodowej Antoni Macierewicz,  Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Zmarłego wspominała córka, Krystyna Makowiecki oraz druhna ze drużyny harcerskiej "Pomarańczarnia". W imieniu Fundacji śp.  płk. Zbigniewa Makowieckiego żegnała Karola Skowrońska.  Po Mszy św. kondukt pogrzebowy przeszedł na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie do grobu rodzinnego została złożona urna z prochami zmarłego pułkownika. Karawan był eskortowany przez Szwadron Kawalerii WP.


     


                            

                         

                         

                         


Pogrzeb w Grudziądzu 27 listopada 2017 r.


W grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej odprawiono Mszę św. żałobną, w której uczestniczyli  m.in.: Krystyna Makowiecka, córka Zbigniewa Makowieckiego z rodziną, wiceprezydent Grudziądza Marek Sikora, przedstawiciele Garnizonu Grudziądz z dowódcą płk. Krzysztofem Tokarczykiem, ppłk Andrzej Makowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brodnicy, przedstawiciele Fundacji z Rafałem Chylewskim i Karolą Skowrońską, delegacja  Szwadronu Kawalerii WP, delegacja 4. batalionów 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej z pocztami proporcowymi i Centrum Szkolenia Logistów w Grudziądzu.  Była także Kompania Honorowa i żołnierze 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen  bryg. Zygmunta Podhorskiego z mjr. Wiesławem Wychowaniakim, dowódcą batalionu, grudziądzka Straż Miejska z komendantem  Janem Przeczewski, grudziądzcy kombatanci i  wielu mieszkańców Stolicy Polskiej Kawalerii. W uroczystościach uczestniczyli także, z pocztami sztandarowymi  reprezentanci  oddziałów kawalerii ochotniczej: 1.Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego z Warszawy, 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich z Starogardu Gdańskiego, 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego z Krakowa, 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich z Bydgoszczy, 18. Pułku Ułanów Pomorskich z Gdańska, Szwadronu "Toporzysko" w barwach 3. Pułku Strzelców Konnych z Toporzyska i Klubu Jazdy Konnej "Joker" z Działowa w barwach 8. Pułku Strzelców Konnych.  Lekcją historii i patriotyzmu był pogrzeb śp. płk. Zbigniewa Makowieckiego dla delegacji dzieci i młodzieży grudziądzkich szkół, których 15. pocztów sztandarowych stawiło się na uroczystości pogrzebowe.  Asystę honorową przy urnie wystawił Szwadron Kawalerii WP i Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz ks. kanonik Dariusz Kunicki.  Śp. płk Makowieckiego wspominała Krystyna Makowiecka, córka Zmarłego, a także  wiceprezydent Marek Sikora, płk Krzysztof Tokarczyk, por. Alojzy Jedamski, który walczył wraz z pułkownikiem w 10. Pułku Dragonów w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i Karola Skowrońska w imieniu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. 

W kondukcie żałobnym prowadzono konia, wiernego towarzysza każdego kawalerzysty. Ceremonię na cmentarzu celebrował kapelan ks. mjr Artur Majorek. Urnę złożono na cmentarzu parafialnym w kwaterze żołnierzy września 1939 r. Kompania Honorowa oddała salwę honorową.


                     

                              

                            

                            

                               

                               

                             

                             

                              

                              

                                           


W Grudziądzu, Stolicy Polskiej Kawalerii wspominać będziemy pułkownika Zbigniewa Makowieckiego z wielkim szacunkiem i radością, że mieliśmy szczęście Go poznać, że od 1990 do 2016 roku był prawie na wszystkich Zjazdach Kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej, udzielał rad i wskazówek naszej Fundacji, był hojnym darczyńcą. Odszedł jeden z ostatnich rycerzy XX wieku. 

Żegnaj Nasz Pułkowniku !


Fitografie: Magdalena Jaworska-Nizioł, Andrzej Klimczuk, Gerard Szukay, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, archiwum Fundacji. 


W imieniu najbliższej rodziny śp. płk.Zbigniewa Makowieckiego wszystkim, którzy przyczynili się do godnego pochówku drogiego Zmarłego składam serdeczne podziękowanie.


Autor: Karola Skowrońska