ppłk Mariusz SZABLEWSKI nowym dowódcą 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen.bryg. Zygmunta Podhorskiego

  12 grudnia 2017 r. dowódcą 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego został ppłk. Mariusz SZABLEWSKI.
Uroczystość odbyła się na placu apelowym, w obecności Toruńskiej  Orkiestry Woskowej, Kompanii Honorowej  i całego stanu osobowego batalionu. W obecności płk. dr. Mariusz Gułaja, dowódcy 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, płk. Krzysztofa Tokarczyka, dowódcy Garnizonu Grudziądz oraz przybyłych  władz samorządowych miasta, powiatu i okolicznych miejscowości, komendantów wszystkich służb mundurowych Grudziądza, a także przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych - odbyło się uroczyste przekazanie dowództwa.

Po ślubowaniu, mjr Wiesław Wychowaniak, pełniący czasowo obowiązki dowódcy (z lewej) przekazuje sztandar batalionu ppłk. Mariuszowi Szablewskiemu 


Płk dr Mariusz Gułaj przedstawił nowego dowódcę, który poprzednio służył w 6. Ośrodku Radioelektronicznym w Gdyni, był także na kilku misjach zagranicznych, jest doświadczonym oficerem.   Serdeczne sława skierował do nowego dowódcy  mjr Wiesław Wychowaniak, który zostanie szefem sztabu i zastępcą dowódcy batalionu. W swoim wystąpieniu ppłk. Mariusz Szablewski komplementował 8.batalion, który ma tak wspaniałe kawaleryjskie tradycje i tak dobrze przygotowany jest do nowych wyzwań,  stojących przed jednostką.  

Na trybunie honorowej (od prawej) ppłk Mariusz Szablewski, płk dr Mariusz Gułaj,
Karola Skowrońska, mjr Wiesław Wychowaniak i płk Andrzej Skoracki, b. dowódca.
Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów

W Sali tradycji składano podziękowania mjr Wiesławowi Wychowaniakowi, i gratulowano ppłk. Mariuszowi Szablewskiemu, życząc jednocześnie wielu znaczących sukcesów.

W sali tradycji 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej
im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego
Ppłk Radzisław Smółkowski (od prawej), poprzedni dowódca batalionu w latach 2013 - 2017 składa gratulacje ppłk. Mariuszowi Szablewskiemu. W imieniu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej gratulacje i życzenia składa
Karola Skowrońska, przewodnicząca ZarząduFotografie wykonał mł. chor. Edward Stronkowski
Autor: Karola Skowrońska