Rtm. Stanisław KLEPAŃSKI nie żyje. Miał 100 lat.


   Śp. Stanisław Klepański urodził się 25 lipca 1917 roku. Od 1925 roku zamieszkał z rodziną w Ciechanowie. Tutaj też, jako młody ochotnik zgłosił się do 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego Rydza. Został przyjęty, i od 1935 do 1939 roku służył w tym pułku w orkiestrze pułkowej.  Orkiestra Pułku brała udział we wszystkich uroczystościach państwowych i pułkowych. Szczególnie obchodzono Święto Pułku, w każdą niedzielę po 19 kwietnia. Na Święto Pułku przybywali generałowie i wielokrotnie był marszałek Polski Edward Śmigły Rydz. Obchodzone było na pamiątkę wyzwolenia Wilna 19 kwietnia 1919 r., kiedy to 11. Pułk jako pierwszy wkroczył do miasta, za co dostał sztandar od mieszkańców. W 1939 roku na Święcie Pułku był Edward Rydz Śmigły. W każdy dzień 3 maja i 11 listopada uroczystości odbywały się na terenie miasta, na rynku.

   Śp. rtm. Stanisław Klepański w 1938 roku otrzymał przydział do szwadronu liniowego, a w maju 1939 roku ukończył szkołę podoficerską. Na początku października 1939 roku miał otrzymać awans na podoficera. Niestety, wybuch II wojny światowej zniweczył te plany. Po mobilizacji  26 sierpnia 1939 r. 11. Pułk Ułanów Legionowych zabezpieczał miejscowość Chorzele. 1 września - wojna i udział w walkach  pod Pułtuskiem, Wyszkowem i Kałuszynem.

    24 września podczas ciężkich walk i bombardowania  Suchowoli zginęło wielu ułanów 11. Pułku. Stanisław Klepański został ranny. Życie zawdzięcza swojej klaczy. W Suchowoli jest 7 mogił, w każdej po 7 ułanów oraz mogiła lekarza 11. Pułku - dr. Dackiewicza  i dowódcy plutonu - por. rez. Sychowskiego, nauczyciela z Mławy. Po leczeniu w Zamościu, wrócił pieszo  do Ciechanowa. Do końca wojny pracował w  Cukrowni, a od 1945 roku w ciechanowskim  Urzędzie Pocztowym.

    Przez wiele lat był kapelmistrzem  orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej.  W ten sposób dzielił się swoim talentem i umiejętnościami.  Od 1965 roku śp. rtm. Stanisław Klepański był współorganizatorem uroczystości upamiętniających 11. Pułk Ułanów. M. in. z  Jego inicjatywy 19 kwietnia 1970 roku, w dniu Święto Pułku, w kościele farnym wmurowano tablicę pamiątkową, odbył się zjazd, na który przybyło 200 osób, w tym prawie 20 oficerów Pułku. Utworzono Koło Pułkowe, przemianowane po latach na Stowarzyszenie Żołnierzy 11. Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin, którego prezesem był  do 2016 roku. Przez te wszystkie lata stał na straży tradycji swojego ukochanego Pułku. Organizował uroczystości z okazji Święta Pułkowego i był inicjatorem wielu działań związanych z utrwalaniem pamięci o tym znamienitym pułku. Przeniósł te tradycje i przekazał je współczesnemu pokoleniu ciechanowian. Za swoją pracę i działalność  społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień: m.in. Krzyż Walecznych i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

    25 lipca 2017 r. w Ciechanowie uroczyście obchodzono 100. rocznicę urodzin rtm. Stanisława Klepańskiego. W intencji Jubilata odprawiono Mszę św. z udziałem licznie przybyłych mieszkańców miasta, przyjaciół, kawalerzystów ochotników oraz  członków Stowarzyszenia Żołnierzy 11. Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin.
     Dostojnemu Jubilatowi złożono wiele serdecznych życzeń i gratulacji. Były bukiety kwiatów i listy gratulacyjne. Prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński złożył Jubilatowi życzenia w imieniu mieszkańców wraz z ogromnym bukietem czerwonych róż. Listy gratulacyjne przysłali także: Pani Beata Szydło, Premier Rządu RP,  Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gen. Robert Głąb, Dowódca Garnizonu Warszawa i Karola Skowrońska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu.

      Rtm. Stanisław Klepański zmarł w Ciechanowie 19 lutego 2018 roku.

 

Autor: Karola Skowrońska