105. ROCZNICA URODZIN PŁK. MARIANA MICHNIEWICZA


   

Płk Marian Michniewicz na Zjeździe Kawalerzystów II RP w Grudziądzu w 2014 r.

Marian MICHNIEWICZ urodził się 10 marca 1913 roku w Pracyplonach (woj. Nowogródzkie). Po ukończeniu szkoły średniej został skierowany - w 1934 r. -  do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, którą ukończył  w 1935 roku. Następnie przyjęty został do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Jest absolwentem tej Szkoły,  rocznika 1935 - 1937 z 6. lokatą  i przydziałem do 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Służył w tym pułku do 1939 roku. Wraz z macierzystym pułkiem walczył w kampanii wrześniowej do 6 października 1939 r. Więziony był w obozach jenieckich Arnswalde i Gross Born do lutego 1945 roku.
 Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską i pracował do emerytury  jako inżynier specjalista do spraw   wodno - kanalizacyjnych.  Działał także społecznie w Naczelnej Organizacji Technicznej i  Duszpasterstwie Kawalerii i Artylerii  Konnej w Warszawie. Jest członkiem Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej i wieloletnim jej darczyńcą. Uczestniczył w  pierwszym  i kolejnych Zjazdach Kawalerzystów II RP w Grudziądzu. Jest współorganizatorem Stowarzyszenia - Krajowe Koło Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Przez wiele lat każdego roku uczestniczył w  Świętach Pułku, dbał aby tradycje bohaterskiego 5. Pułku Ułanów  były kultywowane przez młode pokolenia Polaków. W 2017 roku awansowany został przez Ministra Obrony Narodowej do stopnia pułkownika w stanie spoczynku. Płk Marian Michniewicz  odznaczony jest m.in. Krzyżem Walecznych i Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Płk Marian Michniewicz jest najstarszym żyjącym oficerem Polskiej Kawalerii.  

Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu przesłała dostojnemu Jubilatowi List Gratulacyjny.

W imieniu Rady i Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu składamy Panu najserdeczniejsze życzenia w tym, jakże niezwykłym Dniu

JUBILEUSZU 105 - LECIA URODZIN  

Jest Pan niedoścignionym wzorem hartu ducha, odwagi i męstwa, które to cnoty zabłysły szczególnie w kampanii wrześniowej 1939 roku w walkach w 5. Pułku Ułanów Zasławskich. Wtedy to dał Pan dowody umiłowania wolności, a także prawdziwego, niezłomnego patriotyzmu.  Na najwyższy szacunek i podziękowanie zasługuje Pana dążenie do zachowania tradycji Polskiej Kawalerii, a w szczególności tradycji Centrum Wyszkolenia Kawalerii i Pańskiego macierzystego Pułku.

Jest Pan jednym z nielicznych autorytetów, które można i trzeba stawiać za wzór młodemu pokoleniu Polaków. Nigdy nie stracił Pan ducha kawaleryjskiego i zawsze wierny jest Bogu, Honorowi i Ojczyźnie.

Grudziądz jest dumny, że będąc  absolwentem Centrum Wyszkolenia Kawalerii uczestniczył Pan w kilkudziesięciu Zjazdach Kawalerzystów II RP, które od 1989 roku odbywają się w naszym mieście.

Prosimy o przyjęcie życzeń wielu lat w zdrowiu, a także wszelkiego szczęścia od kochającej Pana Rodziny Kawaleryjskiej.

Z wyrazami szacunku

 Karola Skowrońska                                           Rafał P. Chylewski

Przewodnicząca Zarządu Fundacji                 Przewodniczący Rady Fundacji

 Grudziądz, 10 marca 2018 r.


Autor: Karola Skowrońska