V WARSZAWSKIE DNI KAWALERYJSKIE


                                         

 
     Odznaka 1. Batalionu  Zmechanizowanego              Odznaka 3. Pułku Szwoleżerów
         Szwoleżerów Mazowieckich                                                           Mazowieckich
 
 
 
Podczas trwania Dni, 1 i 3 maja  odbyły się na Hipodromie w Łazienkach Królewskich pokazy konne Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. 4 i 5 maja: konferencja naukowa "Kawaleria w dziejach świata. Geneza - rozkwit i schyłek", zawody Militari, otwarte kawaleryjskie zawody strzeleckie o "Puchar Niepodległej", pokazy statyczne uzbrojenia WP oraz strzelanie z ASG. Także 5 maja na dziedzińcu Klasztoru OO. Bernardynów odbył się uroczysty capstrzyk z apelem poległych. 6 maja w Katedrze Polowej WP odprawiono Mszę Św.  w intencji żołnierzy 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, złożono kwiaty pod tablicami. Tego także dnia na tarasie Pałacu na Wyspie  w Łazienkach Królewskich po uroczystym apelu odbył się pokaz musztry paradnej, złożono kwiaty pod popiersiem płk. Jana Kozietulskiego, patrona pułku.
   Po zakończeniu zawodów Militari odbyła się ceremonia dekoracji zwycięzców: w Mazowieckich Kwalifikacjach Kawaleryjskich Mistrzostw Polski Militari, VI Memoriale rtm. Jerzego Staniszkisa , IV Memoriale ministra Andrzeja Przewoźnika oraz otwartych  kawaleryjskich zawodach strzeleckich o "Puchar Niepodległej".
 Uroczystości zorganizowane zostały przez Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego i 1. Batalion Zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich. 
         

Autor: Karola Skowrońska