MURAL KAWALERYJSKI W GRUDZIĄDZU                                    

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu "MUR, ALE historia Wojska Polskiego"


"MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO"

Ministerstwo Obrony Narodowej w 22. rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej złożyła wniosek o dofinansowanie własnego projektu zatytułowanego "Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920 - 1939". Z radością przyjęliśmy informację, że otrzymaliśmy dofinansowanie z MON w wysokości 20 000,00 zł. Jednakże całkowity koszt wykonania muralu znacznie przekracza kwotę pochodzącą z dotacji MON. Skutecznej pomocy w realizacji tego zadania udzielił nam Prezydent Grudziądza, Pan Maciej Glamowski i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami w osobie Pana Leszka Czaplewskiego. Lokalizacja muralu będzie miała miejsce przy ul. Chełmińskiej 84 na kamienicy będącej w zasobach miejskich - administrowanej przez MPGN. Wizja artystyczna i wykonanie malarstwa ściennego przeznaczone będzie dla mieszkańców miasta oraz osób związanych z ruchem turystycznym i innych gości. Mural zlokalizowany będzie w sąsiedztwie 4 szkół podstawowych. W związku z tym zadanie to będzie miało istotny wpływ na kształtowanie świadomości historycznej młodego pokolenia z uwzględnieniem tradycji historycznej związanej z Kawalerią II Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie, w ramach działalności statutowej, Fundacja kładzie duży nacisk na szeroko pojętą edukację młodzieży poprzez: organizację Zjazdów Kawalerzystów II RP i ich rodzin, sympatyków i miłośników jazdy polskiej. Mural wesprze działania edukacyjne podczas prelekcji, wykładów i spotkań odnoszących się do historii chlubnych tradycji oręża polskiego. Obraz kawalerzysty II RP na tle spichlerzy umieszczony na ścianie budynku wpłynie szczególnie na świadomość wszystkich oglądających, że Grudziądz to miasto, gdzie w latach 1920-1939 szkolili się ułani, szwoleżerowie i strzelcy konni. Podczas spotkań z historią Fundacja w sposób nowoczesny chciałaby podkreślić tradycje, które konkludują bezpośrednio z rolą społeczną, estetyczną i artystyczną tego przekazu patriotycznego, a to przekłada się na uzupełnienie wiedzy na temat historii miasta z innych źródeł.
            To współczesne patriotyczne malowidło ścienne będzie stanowić reprezentację zbiorowej pamięci i będzie zapisem grupowych wyobrażeń na temat tego, co było kiedyś w kawaleryjskim Grudziądzu. Ta nowoczesna technika przekazu jest zapisem emocjonalnego przeżywania historii oraz wyrazem popularnej dzisiaj formy patriotyzmu. Autorzy pomysłu mają nadzieję, że ten mural będzie wzbudzał refleksje: jak żyć, postępować i dbać o ojczyznę, aby kontynuować to wyjątkowe dzieło naszych protoplastów. Etos kawalerzysty II RP to nade wszystko: Bóg, Honor i Ojczyzna. Zadanie to wpisuje się w strategię miejską, której jednym z filarów jest upamiętnianie wiedzy nt. Centrum Wyszkolenia Kawalerii poprzez edukację i działania edukacyjno - informacyjne.

Przewidywany termin odsłonięcia muralu, zgodnie z założeniami projektu został wyznaczony na dzień 1 września 2021 r., o czym wszystkich mieszkańców poinformujemy.

 

Rafał Piotr Chylewski

Przewodniczący Rady Fundacji

na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej

w Grudziądzu


Autor: Karola Skowrońska