Kawalerią stoi Grudziądz, dawniej i teraz

XVII Zjazd Kawalerzystów II RP, jak co roku realizowany przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej okazał się kolejnym sukcesem organizacyjnym oraz ważnym wydarzeniem patriotycznym w dziejach naszego miasta.

Fotoreportaż ze zjazdu

Precyzyjnie opracowany program, jak również ilość i różnorodność atrakcji tego zjazdu na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników, a szczególnie w sercach samych kawalerzystów.

Tegoroczne spotkanie przedwojennych oficerów, absolwentów słynnej CWK, zbiegło się z 85. rocznicą utworzenia w Grudziądzu Szkoły Jazdy, której ostatecznie nadano nazwę Centrum Wyszkolenia Kawalerii, a nasze miasto otrzymało miano stolicy polskiej kawalerii.

W latach 1920 ?1939, wyszkolono prawie 5 tys. oficerów, służących we wszystkich 40 pułkach kawalerii Wojska Polskiego. Sławetne CWK, było zgrupowaniem szkół: Szkoły Podchorążych Kawalerii i Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, a jego komendant miał uprawnienia dowódcy brygady.

Do gości honorowych tego XVII Zjazdu niewątpliwie należeli:

  • gen. bryg. Michał Gutowski ? olimpijczyk z 1936 roku, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari,
  • mjr Zbigniew Makowiecki ? oficer 3. Pułku Strzelców Konnych, wiceprezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej,
  • rtm. Tadeusz Bączkowski ? oficer 19. Pułku Ułanów Wołyńskich
  • oraz mjr Kazimierz Michałowski - oficer 10. Pułku Ułanów Litewskich.

Z całego kraju przyjechali oficerowie kawalerii, absolwenci CWK, a wśród nich jedyny z żyjących założycieli grudziądzkiej Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, mjr Władysław Janiszewski - oficer 4. Pułku Strzelców Konnych.


Przy pomniku Żołnierza Polskiego na grudziądzkim Rynku. Stoją od lewej: mjr Jerzy Sas Jaworski (22. Pułk Ułanów), mjr Władysław Janiszewski (4.PSK), ppłk Antoni Ławrynowicz (3 PSK), rtm Henryk Solawa (3. Pułk Ułanów), Karola Skowrońska, por. Antoni Baszkowski (17. Pułk Ułanów), rtm. Kazimierz Michałowski (10. Pułk Ułanów), rtm. Tadeusz Bączkowski (19. Pułk Ułanów), rtm. Jerzy Brzozowski (Pułk 4. Ułanów Zaniemeńskich), mjr Zbigniew Makowiecki. Na fotografii nie ma uczestniczących w Zjeździe: gen. Michała Gutowskiego (17. Pułk Ułanów i 10. PSK), rtm. Andrzeja Kamienieckiego (2. Pułk Ułanów) i por. Edmunda Ptaka (9. PSK).

W Zjeździe uczestniczyły także rodziny, przedstawiciele krajowych i zagranicznych kół pułkowych, przedstawiciele jednostek wojskowych, które przejęły w ostatnich latach tradycje przedwojennych pułków kawalerii, a także przedstawiciele kół i klubów kawaleryjskich z całego kraju.

Obchody XVII Zjazdu Kawalerzystów II Rzeczpospolitej, zgodnie z programem, rozpoczęły się 19 sierpnia br. złożeniem kwiatów na grobie gen. Stefana Kasprzyckiego na Cmentarzu Garnizonowym oraz przed obeliskiem upamiętniającym Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii.


Na grudziądzkim cmentarzu garnizonowym przy grobie gen. bryg. Stefana de Castenodolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu, wartę honorową pełnią ułani Szwadronu Kawalerii WP i żołnierze Garnizonu Grudziądz. (19 sierpnia)

Kolejny dzień zjazdu rozpoczęto również od składania kwiatów przed obeliskiem gen. Tadeusza Bora ? Komorowskiego, ostatniego Komendanta CWK.


Oficerowie kawalerii II RP z osobami towarzyszącymi składają kwiaty przy obelisku upamiętniającym AK i gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, ostatniego komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.(20 sierpnia)

Po tym wydarzeniu wszyscy uczestnicy zjazdu udali się na grudziądzkie Błonia Nadwiślańskie, gdzie odbyły się główne uroczystości, które zaplanowano na godz. 11.00. O oprawę muzyczną zadbała, wyjątkowa, Orkiestra Garnizonowa Wojsk Lądowych z Elbląga. Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe, Kompania Honorowa, pododdziały asystujące oraz pododdziały rozpoznawcze kultywującye tradycje kawaleryjskie. Na uroczystości przybył także dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego, gen. Zbigniew Głowienka oraz dowódca Garnizonu Grudziądz, płk Jan Nogal, którzy odebrali meldunek od dowódcy uroczystości, kpt. Andrzeja Makowskiego, członka Rady Fundacji.

Podczas powitania głos zabrała Pani Karola Skowrońska, która przywitała władze miejskie z Prezydentem Grudziądza, Andrzejem Wiśniewskim oraz pozostałych gości.


Gość specjalny XVII Zjazdu gen. bryg. Michał Gutowski, absolwent CWK, olimpijczyk, dowódca w Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka (10 PSK), Kawaler Orderu VM i Legii Honorowej, członek Rady Fundacji. Przy mikrofonie Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji.

Błonia Nadwiślańskie wypełniły tłumy grudziądzan. Mieszkańcy z całymi rodzinami czekali na wspomniane już atrakcje. Pierwszą z nich była wyjątkowa defilada, która nawiązywała i przypominała gościom i widzom przedwojenne tradycje wojskowe naszego grodu nad Wisłą. Uroczystą defiladę poprowadził dowódca Komendant Garnizonu Grudziądz, kpt. Andrzej Makowski, w której, poza kompanią honorową wystawioną przez 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców, zaprezentowały się pododdziały asystujące z 1. Ośrodka Szkolenia Kierowców i 8. batalionu Walki Radioelektronicznej stacjonującego w historycznych koszarach Księcia Józefa Poniatowskiego - Szkoły Podchorążych Kawalerii oraz inne pododdziały.

Niebywałym wydarzeniem był również koncert Orkiestry Garnizonowej Wojsk Lądowych z Elbląga, parada i pokazy jeździeckie Reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii WP oraz Klubów Kawaleryjskich przybyłych na tę uroczystość z różnych stron kraju.


Na Błoniach Nadwiślańskich pięknie prezentowali się także jeźdźcy z klubów kawaleryjskich: Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich z Podkowy Leśnej, Klub Kawaleryjski im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Godziszewie, Klub Kawaleryjski w barwach 8. PSK w Chełmnie i Polski Klub Kawaleryjski z sekcjami w barwach 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich i 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Po tych licznych i niepowtarzalnych atrakcjach, z uwzględnieniem czasu na odpoczynek dla szanownych gości, kawalerzyści chętnie odwiedzili historyczne koszary Księcia Józefa Poniatowskiego - swoją Szkołę Podchorążych Kawalerii.

Nie byłoby kawaleryjskiego święta bez wizyty wszystkich oficerów w grudziądzkiej Kolegiacie. To właśnie w niedzielę, w ostatnim dniu zjazdu 21 sierpnia, zaplanowana została uroczysta msza święta, którą odprawił, w asyście kapelanów Wojska Polskiego, ks. Infułat Tadeusz Nowicki.

Tradycją stało się również składanie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na grudziądzkim Rynku i pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Niepodległości.

XVII Zjazd Kawalerzystów zbliżał się powoli ku końcowi i mogłoby się wydawać, że to już wszystkie punkty bogato wypełnionego programu, ale Pani Karola Skowrońska nie byłaby sobą, gdyby na zakończenie nie aproponowała jeszcze jednego akcentu. Po tradycyjnym zwiedzaniu wystawy w salach Muzeum odbył się niepowtarzalny koncert Orkiestry Dętej z Rydzyny, która w swoim repertuarze, oprócz muzyki klasycznej i myśliwskiej zaprezentowała koncert pieśni patriotycznych i ułańskich. Mimo upału i skwaru, jaki towarzyszył tego dnia uczestnikom zjazdu, występy odbyły się na dziedzińcu grudziądzkiego Muzeum. Kawalerzyści, razem z muzykami, śpiewali bliskie ich sercom pieśni pułkowe i ułańskie.

W tym wybornym nastroju członkowie Rady Fundacji oraz jej Zarząd udali się na posiedzenie Rady Fundacji, na którym omawiano istotne sprawy związane z przyszłością Fundacji. Ten punkt programu okazał się naprawdę ostatnim. XVII Zjazd Kawalerzystów II RP przeszedł już do historii.

Fotoreportaż ze zjazdu

Do zobaczenia za rok!
Rafał Piotr Chylewski
? Zarząd Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej

fot. Gerard Szukay

Autor: mgr Karola Skowrońska