JUBILEUSZ W GRUDZIĄDZU

Karola Skowrońska
Przewodnicząca Zarządu
Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej
G R U D Z I Ą D Z 

JUBILEUSZ W GRUDZIĄDZU

XV Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP, który na przełomie sierpnia i września br. odbył się w Grudziądzu, trwać będzie długo w pamięci zarówno uczestników tego niezwykłego spotkania, jak i mieszkańców naszego miasta. 


Wśród absolwentów s?ynnego Centrum Wyszkolenia Kawalerii, którzy z całego świata przyjechali do stolicy polskiej kawalerii byli goście szczególni: Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent II RP na uchodźstwie; gen. bryg. Stanisław Nałęcz - Komornicki, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari; gen. bryg. Michał Gutowski, absolwent CWK, słynny jeździec - olimpijczyk; ks. prałat Zdzis?aw Peszkowski, także absolwent CWK, kapelan Rodzin Katyńskich, Honorowy Obywatel Grudziądza oraz Roman Jagieli?ski, poseł na Sejm RP.


Uroczystości rozpoczęto ł0 sierpnia przy tablicach pamiątkowych i obeliskach, oddając hołd poległym, pomordowanym i zmarłym po wojnie oficerom kawalerii. 


Następnie w salach grudziądzkiego Muzeum zwiedzano niezwykłą wystawę KAWALERIA POLSKA 1914 - 200ł ze zbiorów Lesława Kukawskiego, na której uwzględniono także te oddziały współczesnego Wojska Polskiego, które przejęły tradycje przedwojennych pułków kawalerii (kawaleria powietrzna i kawaleria pancerna). Tak wielu eksponatów poświęconych kawalerii jeszcze nigdy w Polsce nie prezentowano!


Główne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się ł1 sierpnia od Mszy św. koncelebrowanej w grudziądzkiej Kolegiacie z udziałem kompanii honorowej, pocztów sztandarowych, w tym sztandaru Oficerskiej Szkoły Kawalerii (kopia z Sal Tradycji Jazdy Polskiej grudziądzkiego Muzeum).


Licznie zgromadzeni mieszkańcy Grudziądza licznie uczestniczyli na G?ównym Rynku, pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w uroczystości patriotycznej przygotowanej przez grudziądzki Garnizon dowodzony przez płka dypl. Jana Nogala. Na trybunie honorowej stanęli weterani kampanii wrzesniowej 19ł9 roku: szwoleżerowie, ułani i strzelcy konni, uczestnicy słynnych szarż i bitew, żołnierze gen. Stanisława Maczka i Władysława Andersa; także ci, którzy walczyli w Armii Krajowej w odtworzonych pułkach i batalionach kawalerii. Odbył się apel poległych i salwa honorowa.


Zarówno prezydent Ryszard Kaczorowski, jak i Władysław Janiszewski, oficer kawalerii, w swoich wystąpieniach nawiązali do tragicznych dni września 19ł9 roku, do heroicznych walk, do lat spędzonych na emigracji.


Natomiast prezydent Grudziądza, Andrzej Wiśniewski w serdecznych słowach witał powracających co roku do swojego miasta kawalerzystów, absolwentów szkół słynnego Centrum Wyszkolenia Kawalerii.


Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i sekcji konnych Polskiego Klubu Kawaleryjskiego i innych formacji oraz pokaz musztry paradnej orkiestry reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego z Bydgoszczy. Pokaz ten, wykonany perfekcyjnie i wielką maestrią wzbudził zachwyt Grudziądzan, takiego popisu jeszcze nie oglądano.

Dalsze uroczystości miały miejsce w grudziądzkim Teatrze. Wysłuchano koncertu Chóru Męskiego "Echo", a także historii kolejnych Zjazdów, od owego pamiętnego, pierwszego - z 1989 r. Mówiono o działaniach Fundacji, która istnieje w Grudziądzu od 1991 roku i ma spory dorobek zarówno wydawniczy, wystawienniczy, ale nade wszystko utrzymuje stałą więź ze wszystkimi absolwentami CWKaw. w kraju i poza granicami. 

Wojewoda Kujawsko - Pomorski przysłał listy gratulacyjne, które otrzymali: Stanisław K. Biliński z 2. Pu?ku Szwoleżerów (USA), Zbigniew Makowiecki z 1. Pułku Szwoleżerów i ł. Pułku Strzelców Konnych (Anglia), Władysław Janiszewski z 4. Pułku Strzelców Konnych (Warszawa) i Antoni ?awrynowicz z ł. Pu?ku Strzelców Konnych (Warszawa).

Zarząd Funkcji przekazał kilku absolwentom CWKaw. piękne pamiątkowe podkowy, a goście honorowi oraz wszyscy uczestniczący w Zjeździe kawalerzyści otrzymali albumy, grafiki i fotogramy Grudziądza. Przewodnicząca Zarządu Fundacji Karola Skowrońska uhonorowana zastała Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Były liczne gratulacje, życzenia, kwiaty...

Także Panowie oficerowie obdarowali wielu Grudziądzan pamiątkowymi dyplomami.

Było naprawdę jubileuszowo!

1 września, w ostatnim dniu Zjazdu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich odbyła się ogólnomiejska inauguracja roku szkolnego 200ł/2004, w której uczestniczyli kombatanci, witani przez uczniów niezwykle owacyjnie.

Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, główny organizator kolejnych Zjazdów Kawalerzystów II RP w Grudziądzu, w szczególny sposób pragnie podziękować dowódcy grudziądzkiego garnizonu płk. dypl. Janowi Nogalowi, a także komendantowi kpt. Andrzejowi Makowskiemu. Słowa podziękowania za współpracę kierujemy także do ppłka dypl. Andrzeja Kaczorowskiego, ppłka Jerzego Magnuszewskiego, mgra Ryszarda Boguwolskiego, mgra Marka Berganna, mgr Ireny Sochackiej i wszystkich sponsorów Zjazdu. 

Kawalerzyści wrócą do Grudziądza znowu za rok ...

Autor: mgr Karola Skowrońska