Wiadomości kawaleryjskie

KAWALERZYŚCI W GRUDZIĄDZU. SPOTKANIE KAWALERZYSTÓW II RP, ICH RODZIN I MIŁOŚNIKÓW KAWALERII -2015

W dniach 21 - 23 sierpnia 2015 roku odbyło się w Grudziądzu kolejne Spotkanie Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii.

Osiemnastka na szlaku 2. Korpusu Polskiego we Włoszech.

W dniach 11- 19 lipca 2015 r. Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku zorganizował wyjazd  "Szlakiem 2. Korpusu Polskiego we Włoszech".

Święto 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

25 lipca 2015 roku odbędą się w Kielcach uroczyste obchody Święta 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

Książka mjr. Kazimierza Klaczyńskiego "Zanim zostałem oficerem. Wspmnienia z Pińczowa i Grudziądza".

W 2015 roku ukazała się publikacja mjr. Kazimierza Klaczyńskiego "Zanim zostałem oficerem. Wspomnienia z Pińczowa i Grudziądza" w opracowaniu Andrzeja Przybyszewskiego.

Święto Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich.

5 lipca 2015 r. odbędą się w Warszawie uroczystości z okazji  Święta Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich.

Święto 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu i Warszawie.

5 lipca 2015 roku we Wrocławiu, a 12 lipca w Warszawie obchodzone będzie Święto 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Święto 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim.

20 czerwca 2015 roku odbyła się niezwykła uroczystość.  9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy otrzymał imię legendarnego mjr. Zygmunta Szedzielarza ps. "Łupaszka" i przejął tradycje Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich.

Zmarł por. Tomasz K. SKRZYŃSKI, oficer Pułku Ułanów Karpackich.

19 czerwca 2015 roku zmarł w Krakowie por. Tomasz K. SKRZYŃSKI, ostatni Ułan Karpacki w Polsce.

Święto 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego.

15 czerwca 2015 roku uroczyście obchodzono Święto 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego w historycznych koszarach Księcia Józefa Poniatowskiego, w których do 1939 roku mieściło się słynne Centrum Wyszkolenia Kawalerii.

KOMUNIKAT FUNDACJI NR 50/2015

Na naszych stronach internetowych jest już nowy e-KOMUNIKAT nr 50/2015 r.